Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Normen må oppfylles

I SKOLEN: – Et godt psykososialt miljø er en veldig viktig forutsetning for elevenes trivsel og god læring i skolen, skriver innsenderen.

Helsesykepleiere. Asker-ungdommen ropte varsku: «Vi trenger flere miljø- og helsepersonell inn i skolen».

Politikerne og ansatte våknet og fikk satt saken «Miljø og psykisk helsearbeid i skolen» på dagsordenen.

Elevene med Askers kommunale elevråd og de unges kommunestyre i spissen har sagt klart ifra at de ønsker mer tilstedeværelse av helsesykepleiere og bedre tilgjengelighet på sosiallærere og miljøarbeidere.

Les også: Millioner til helsesøstre i Asker-skolen

Arbeiderpartiet mener helt klart at vi må øke kapasiteten på helsesykepleiere i skolen, slik at Helsedirektoratets anbefalte dekningsnorm oppfylles.

Dekningsnormen innebærer én helsesykepleier per 300 elever i barneskolen og per 550 elever i ungdomsskolen.

Helsesykepleierne jobber først og fremst med å ta vare på barn og unges fysiske og psykiske helse og spiller en viktig rolle i det forebyggende helsearbeidet for elevene og veiledning av skolens øvrige personell.

Høyre foreslo i komitémøte den 15. januar å øke helsesykepleierkapasiteten slik at hver skole har minimum en hel helsesykepleierstilling.

Høyre vil også å øke antall miljøterapeuter ved å oppfordre rektorer til å prioritere faggruppen ved ansettelser.

 

AP-POLITIKER: May Myklebust er kommunestyrerepresentant og medlem av oppvekstkomiteen i Asker kommune.

Arbeiderpartiet mener dette er et første skritt i riktig retning, men her slutter også enigheten.

Vi mener klart at skolebudsjettet i tillegg må styrkes med økonomiske midler for å ansette flere miljøarbeidere/miljøterapeuter i Askerskolen.

Arbeiderpartiet mener det er antall elever per skole som skal legges til grunn for antall helsesykepleiere per skole.

Antall elever varierer svært mye fra skole til skole. For eksempel så har Solberg skole 102 elever, mens Nesøya skole har 485 elever.

Høyres forslag innebærer da at Solberg skole får en «overdekning» på rundt 60 prosent mens Nesøya skole får «underdekning» på rundt 70 prosent.

Arbeiderpartiet mener det må jobbes langsiktig med god helhet i løsningene for å dekke de ulike behovene hos elevene, og finne gode løsninger for de ulike skolene.

Arbeiderpartiet har lenge kjempet for at det også skal ansettes miljøarbeidere/miljøterapeuter på alle skolene i Asker.

Et godt psykososialt miljø er en veldig viktig forutsetning for elevenes trivsel og god læring i skolen.

Miljøarbeidere jobber tett på elevmiljøet i skolen med mål å skape og opprettholde et godt skolemiljø hvor det å forebygge utenforskap står sentralt.

Miljøterapeuter og sosiallærere har i større grad helsefaglig bakgrunn og jobber med veiledning og oppfølging av elever med særskilte behov, og bidrar også sterkt til å styrke det psykososiale miljøet.

Det er svært uheldig at en så viktig sak som dette kommer til behandling en måned etter budsjettet for 2019 ble vedtatt.

I vårt alternative budsjett forslo Ap sammen med Sp og MDG å øke bevilgningene med henholdsvis 3 millioner kroner til flere helsesykepleiere og 2 millioner kroner til styrking av det psykososiale miljøet i skolen hvor økning av antall miljøarbeidere vil stå sentralt.

Dessverre så stemte nok en gang de styrende partier i Asker imot dette.

Dette innebærer for det første at rådmannen i forbindelse med revidert budsjett må finne midler til kapasitetsøkningene gjennom omdisponering av allerede tildelt midler til Barne- og familieenheten.

Vi deler rådmannens bekymring for at dette kan gå ut over annet viktig forebyggende arbeid rettet mot barn og unge.

For det andre så utsettes igangsettelsen av opptrappingen til høsten i stedet for å kunne starte nå.

Det er en trend at unge og særlig jenter i økende grad melder om psykiske utfordringer. Funnene i Ungdata og Ungdata junior viser også dette.

Derfor er det utrolig flott å se at ungdommen selv gjennom Askers kommunale elevråd og de unges kommunestyre viser ansvar og ber om flere helsesykepleiere, miljøarbeidere og sosiallærere i skolen.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Nå må politikerne vise sitt ansvar og legge til rette for at det kan ansettes flere miljø- og helsepersonell i Askerskolen.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.