Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Noen generelle betraktninger i saken om Mustafa

– Jeg reagerer på at en rekke av Askers lokalpolitikere rykker ut i en enkeltsak som dette og vil ta opp saken politisk. De bør vite bedre, skriver Trond Ellingsen, som er tidligere leder i Asker Frp.

– Jeg reagerer på at en rekke av Askers lokalpolitikere rykker ut i en enkeltsak som dette og vil ta opp saken politisk. De bør vite bedre, skriver Trond Ellingsen, som er tidligere leder i Asker Frp.

Foto: Olav Heggø

Enkeltskjebner berører oss. Av og til berører det oss så mye at vi glemmer det store bildet. 

Som når Mustafa som etter 13 år i Asker må forlate Norge fordi hans foreldre fikk oppholdstillatelse ved en løgn. De sa de var statsløse palestinere, men kom i realiteten fra Jordan.

Jeg har ingen mening om Mustafa bør få opphold eller ikke. Det er opp til utlendingsmyndighetene, i siste instans domstolene, å avgjøre. Og jeg kjenner ikke saken fra annet sted enn Budstikka. 

Slik jeg forstår det er saken behandlet av Utlendingsnemnda (UNE), som har avslått søknaden om oppholdstillatelse. Saken har også vært i domstolene med samme resultat.

For snart tre år siden forklarte jeg for Budstikkas lesere hvordan slike saker behandles. UNE har eksistert siden 2001 og er for alle praktiske formål en ankedomstol de som har fått avslag på oppholdstillatelse kan klage til. 

UNE kan ikke instrueres av regjeringen i enkeltsaker. UNE skal kun forholde seg til de lovbestemmelser Stortinget til enhver tid vedtar, og forskrifter vedtatt av regjeringen i medhold av lov. 

Og så kan man selvsagt spørre seg om dette er en hensiktsmessig måte å behandle slike saker på.

UNE ble etablert under Regjeringen Stoltenberg. Før 2001 lå avgjørelser om oppholdstillatelse under politisk ledelse. 

Dette innebar at den til enhver tid sittende kommunalminister ble utsatt for betydelig press fra media og støttegrupper som kjempet for «sin» asylsøker. Det er lett å tenke seg at det var bekvemt å etablere UNE som et selvstendig klageorgan for å lette presset på politisk ledelse. 

Senere har saksbehandlingsreglene blitt betydelige effektivisert. Tidligere kommunalminister Erna Solberg har mye av æren for det. Hun fikk ikke tilnavnet Jern-Erna uten grunn.

Derfor reagerer jeg på at en rekke av Askers lokalpolitikere rykker ut i en enkeltsak som dette og vil ta opp saken politisk. 

De bør vite bedre. Det er politikerne selv som har besluttet hvorledes slike saker skal behandles. 

Og den åpenbare grunnen var at de ville løfte vanskelige saker vekk fra politisk ledelse over til UNE, og til syvende og sist domstolene, som ikke kan instrueres politisk.

Vi har et maktfordelingsprinsipp her i landet, der Stortinget som lovgivende organ ikke kan instruere det dømmende organ, det vil si domstolene, uten i lovs form. 

Hvis politikeren vil ha et annet system, så kan Stortinget når som helst endre systemet. Det kan godt tenkes at det er fornuftig. 

Selv mener jeg at de utallige omkamper dagens system åpner for, bør fjernes, og at det er asylsøkeren selv som må sannsynliggjøre sin identitet ved pass eller annen ID. I dag er det utlendingsmyndighetene som må motbevise at asylsøkeren er den han utgir seg for.

Nesten alle som søker asyl i Norge, har reisedokumenter med på reisen, ekte eller falske, men ad mystisk vei forsvinner gjerne disse før ankomst. Hadde bevisbyrden for egen identitet ligget hos asylsøkeren, hadde denne type saker blitt behandlet vesentlig raskere.

Det hadde alle tjent på, også asylsøkeren.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.