Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Nødvendig kamp mot svartelistede arter

Rynkerose er en art man ikke vil ha i norsk natur. Her fra Kjeholmen.

FOTO: TOM MAGNE ARMANN

Forvaltningen av våre naturverdier er et stort ansvar og må bygge på kunnskap. Vi skal være føre var, men de avgjørelsene vi fatter må være faktabasert og vi må lytte til de som har den største innsikten. I fylkestinget 20. mai behandlet vi to saker som dreide seg om bekjempelse av fremmede importerte arter som gjør stor skade.

På bakgrunn av disse to sakene kan vi ikke annet enn å mistenke MDG for å være mer styrt av prinsipiell motstand mot jakt og plantevernmidler enn av kunnskap og vilje til å løse alvorlige problemer for naturmangfoldet.

Sakene dreide seg om utvidet jakttid for kanadagås i Indre Østfold og bekjempelse av rynkerose på øyene i Asker og Bærum. Begge artene er svartelistet og har høyeste økologiske faregrad. De er begge vurdert til (SE) med stort invasjonspotensial og høy økologisk risiko i artsdatabanken. De fortrenger en rekke stedegne arter som hører naturlig hjemme i vår egen fauna og flora. 

Flere steder har kanadagås bidratt til at andre gjess og lokale bestander av svaner har blitt utryddet. Indre Østfold kommune hadde søkt om utvidet jakttid 15 dager i forkant av ordinær jakt. Fylkesadministrasjonen og Fylkesrådet ville gi dem mulighet til utvidet jakttid til det maksimum loven tillater. MDG protesterte da saken var oppe i komiteen og henviste til at en slik jakt ville være i strid med både naturmangfoldsloven og bærekraftsmålene. Det er skikkelig skivebom. Tvert imot vil det være en direkte oppfølging av både loven og målene å ha en kraftig og effektiv bekjempelse av kanadagjess.

Rynkerose påvirker og ødelegger det naturlige naturmangfoldet på øyene i Asker og Bærum. Fylkesmannen har god faglig kompetanse til å vurdere hva som skal til. Vi må ta i bruk mekanisk rydding og biologiske metoder så langt det er mulig. Spørsmålet er om det er nok. Fylkesmannen er tydelig i sin vurdering om at bruk av plantevernmidler med glyfosat er nødvendig og at bruk av glyfosat vil utgjøre en lang mindre risiko for floraen, faunaen og økosystemet i Indre Oslofjord enn fortsatt spredning av rynkerose. 

MDG protesterer fordi de vil ha forbud mot bruk av glyfosat og fremmet forslag om det. Kravet er rent ideologisk begrunnet og mangler vitenskapelig grunnlag. Glyfosat er et kelat i likhet med eplesyre og sitronsyre og hemmer et enzym som er nødvendig for å danne aminosyrer hos en rekke enfrøbladede og tofrøbladete planter. 

Som politikere skal vi være i forkant, men vi skal ikke opptre som fagmyndighet. Venstre fremmet derfor et alternativt forslag til vedtak der vi anmodet Fylkesmannen om å være føre var og først og fremst å bruke mekanisk rydding og biologisk bekjempelse slik at bruk av plantevernmidler kan begrenses til det minimum som er nødvendig for å utrydde rynkerosen.

Det biologiske mangfoldet i Indre Oslofjord er et av landets rikeste. Rynkerosen er en enorm trussel mot dette mangfoldet. Det er derfor vårt ansvar å bekjempe den.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.