Digital skolehverdag i Bærum

NETTBRETT: – Ved å utsette vedtaket om full utrulling er det fortsatt tid og muligheter for å heve kompetansen for våre beslutningstagere, skriver innsenderen.

NETTBRETT: – Ved å utsette vedtaket om full utrulling er det fortsatt tid og muligheter for å heve kompetansen for våre beslutningstagere, skriver innsenderen. Foto:

Av

Prosjektleder for nettbrettsatsingen, og kommunalsjef i Bærum kommune, sier mange av innsigelsene fra mødrene på Mølladammen er nye for dem. Det stemmer ikke.

DEL

I forkant av vedtaket om ipad i flere skoler i Bærum i 2015 sendte jeg inn et notat (Dok. ID: 15/246775 – Til orientering ang. 175-15) som blant annet tok for seg innsigelsene som kommer frem i Budstikka nå i 2017.

Les også: Foreldre frykter nettbrett i skolen

Les også: Viktige innspill i nettbrett-debatten

Les også: Utsetter nettbrett-vedtak

I tillegg inneholdt notatet mange flere innsigelser. Jeg håper mange tar seg tid til å søke opp eller be om dette dokumentet.

Da jeg leste gjennom kommunens eget saksdokument, var de fleste av disse innsigelsene nevnt, og altså kjent, men meget overfladisk og ufullstendig behandlet. Som mødrene på Mølladammen skole hevder, ble de ikke tatt alvorlig.

Det samme inntrykket sitter jeg igjen med etter flere initiativ overfor Gullhaug skole. Man ignoreres. Eller rettere sagt; det vises til politikernes vedtak, og skoleledelsen er maktesløs.

FAU har sagt klart ifra at deres mandat ikke inkluderer å blande seg inn i skolens valg av undervisningsstrategi.

I høst gikk jeg gjennom «ofte stilte spørsmål» på kommunens infoside for nettbrett i skolen, og der var også innsigelsene, gjerne overfladisk, nevnt. Så det stemmer ikke at ikke kommunen kjenner til disse innsigelsene, men det illustrerer at de ikke tas alvorlig.

Totalt sett lander man på at innsigelsene er underordnet de positive effektene, det er ingen grunn til engstelse eller prosjektet håndterer utfordringene.

Når man sammenholder det med forskere som ikke finner læringseffekter, men derimot mange negative effekter, helt i tråd med det mødrene på Mølladammen hevder, lurer man på hvor politikerne og byråkratene har vært i timen.

Gjennom en liten ringerunde til enkelte i hovedutvalget for barn og unge fant jeg ikke et eneste medlem som hadde lest boken som lå på Der Spiegels bestselgerliste (men som fort ble bestillingsvare i Norge).

For som Manfred Spitzer hevder i sin bok «Digital demens», er det de som forkynner mål om å anvende kunnskap og utøve kildekritikk, som virkelig bør anvende kunnskapen. Kildekritisk.

Boken burde være pliktig etterutdanning for dem som pønsker på å vedta digital skolehverdag.

Jeg kan legge til at jeg forberedte ett eneste spørsmål til foreldreinfomøtet om ipad i høst, og det handlet om kommunen kjente til de nye anbefalte grenseverdiene for frekvensene som benyttes i wifi og nettbrett (basert på den østerrikske legeforenings anbefalinger).

De ble publisert av Europaem første gang i 2015 og deretter i 2016. I motsetning til ICNIRPs grenseverdier mot oppvarming basert på korttids eksponering (som Statens strålevern benytter), inkluderer grenseverdiene fra det europeiske akademiet for miljømedisin langtidseksponering for ikke-termiske effekter.

Prosjektlederen og kommunalsjefen avskar spørsmålet profesjonelt ved å invitere meg til kommunen for å presentere dette, dersom jeg hadde kunnskap som de ikke satt med.

Jeg takket – både overrasket og glad – «ja» i alles påhør. Kort tid etter ble agendaen umuliggjort, da prosjektlederen ikke lenger kunne ta imot meg for å høre hva jeg hadde å si, men derimot satte opp en agenda om hvordan de tenkte å løse mine barns rett til lik opplæring (de har valgt en teknologi som offisielt ikke kan kables). Møtet ble altså avlyst.

Fortsatt er jeg rimelig sikker på at kommunen har ignorert informasjonen om at teknologien de har valgt å bruke, i tillegg til å være et avhengighetsdannende, ukontrollerbart, uoversiktlig og læringshemmende verktøy (men effektivt for lærerne), også er basert på helseskadelig teknologi.

Forleden ble iPadene oppdatert i regi av skolen. Nå ligger voksennyhetene på forsiden av alle iPadene. Snakk om nettvett.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Ved å utsette vedtaket om full utrulling er det fortsatt tid og muligheter for å heve kompetansen for våre beslutningstagere.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags