Helheten er mer enn summen av dens deler

NETTBRETT: – Pilotprosjektet utvikles kontinuerlig med et sunt, kritisk blikk på vår praksis. Ingen annen kommune jeg kjenner gjør det så utstrakt som Bærum gjør i dette prosjektet, skriver innsenderen.

NETTBRETT: – Pilotprosjektet utvikles kontinuerlig med et sunt, kritisk blikk på vår praksis. Ingen annen kommune jeg kjenner gjør det så utstrakt som Bærum gjør i dette prosjektet, skriver innsenderen. Foto:

Av

Av og til når jeg leser omtale av skolens digitale praksis tenker jeg: «Jeg skulle ønske fler hadde opplevd hvordan vi har det i klasserommet, sett hvordan elevene hjelper hverandre og søker kunnskap, og hvordan de trives og er stolte av det de produserer».

DEL

Da tenker jeg videre at det er min og andre skolemenneskers oppgave å informere, vi har kanskje ikke informert nok om vår digitale praksis.

Les også: Digital skolehverdag i Bærum

Les også: Det handler om læring

Les også: Klarer seg ikke uten nettbrettet

Et tema som har vært mye oppe, er skriving på tastatur versus med hånd. Vi sier «ja takk begge deler».

Hjerneforskerne van der Meer og van der Weel ved NTNU har studert effekten av å notere for hånd sammenlignet med å notere digitalt.

Ved å skrive for hånd er det mye mer aktivitet i de sensomotoriske delene av hjernen. Funnene viser at å skrive for hånd i forelesninger gir høyest hjerneaktivitet. Forskerne mener det blir lettere å huske, og vi lærer bedre.

En omfattende studie publisert av OECD, «Education at a glance 2015», har funn som samsvarer godt med de erfaringer Bærum har gjort på pilotskolene om at gutter profitterer på bruk av nettbrett.

Våre elever arbeider variert. De benytter ulike verktøy som tastatur, håndskrift, tale, film osv. Innføring av nettbrett betyr ikke at håndskriften bortprioriteres, den har en sentral plass. Vi ser dertil at elever som benytter brettet, kan knekke lesekoden raskere, og opprettholder læringslyst etter skolestart.

Elever som allerede kan lese og skrive eller lærer raskt, får lov til å skrive og lese umiddelbart, mens elever som trenger veiledning og repetisjon får det de trenger.

Tidligere har mange opplevd å ikke mestre å produsere tekst fordi finmotorikken ikke var ferdig utviklet.

Å bruke lang tid på å skrive svekker motivasjonen. Særlig gutter har hatt utfordringer med både å forstå det de leser og å forme bokstaver.

Vi ser at å jobbe først på skjerm gir gode forutsetninger for raskt å utvikle en funksjonell håndskrift, når håndskriften introduseres litt senere. Motorikk ivaretas og elever mestrer i større grad.

Brettet er et godt og viktig verktøy i lærerens omfattende pedagogiske verktøykasse.

Utdanningsforskning kan måle effekten av tiltak, som igjen gir grunnlaget for politikerne til å fatte gode vedtak. Det er nettopp det vi gjør i Bærum. Forskere studerer Bærums læringsbrettpraksis. Vi er svært opptatt av at teknologien skal brukes på måter som fremmer elevenes læring.

Vårt mandat er læring, faglig og sosialt, individuelt og kollektivt. Elevene vil møte en fremtid der vi ikke vet hva de trenger for å mestre livet sitt.

Hvordan bidrar vi til å utvikle robuste, kloke mennesker? Vi fokuserer mye på skolemiljø, holdninger og verdier. Men elevene trenger mer. Bærum tar sitt oppdrag på alvor gjennom å utforske nye måter å tenke på og jobbe på.

Jeg søkte meg bevisst til Bærum og er stolt av å være i en læringsfokusert kommune, som er åpen, innovativ, uredd og fremtidsrettet. Skoleadministrasjonen holder blikket stødig mot økt læring. Pilotprosjektet utvikles kontinuerlig med et sunt, kritisk blikk på vår praksis.

Ingen annen kommune jeg kjenner gjør det så utstrakt som Bærum gjør i dette prosjektet.

For å kunne bli gode må vi prøve ut over tid, og gjøre ting skikkelig. I kommuner i positiv utvikling er det lov å prøve og å feile, fordi det er av våre feil vi mennesker finner ut hvordan vi kan gjøre ting enda bedre.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Det er ofte slik geniale løsninger blir født. Det handler om en måte å tenke på; å ha tro på at skolene og kommunene kan lære. Jeg håper vi kan velge det gode. 1:1-iPad-prosjektet er mer enn summen av dens deler.

Se også: twitter.com/waagam

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags