Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Nesøybroen og myke trafikanter

Slik ser Asker kommunes forslag til ny gang- og sykkelveibro til Nesøya ut.

ILLUSTRASJON: NORCONSULT

Det bor nå like mange på Nesøya som i en gjennomsnitts norsk kommune.

 Det fører naturlig til stor og nødvendig trafikk. Broen er trang. Kun ett fortau ryddes, av og til, om vinteren. Tilbudet til myke trafikanter er ikke i tråd med dagens krav til sikkerhet. Denne broen er skolevei og eneste adkomst fra øya til busstopp for svært mange.

Velforeningene på Nesøya har i mange år arbeidet opp mot Asker kommune rundt adkomstutfordringene. Det har ikke tidligere vært mulig å få gehør. Det er derfor med stor glede vi nå har fått på bordet et forslag til løsning. Dette har kommet etter velforeningenes nye initiativ sist vinter, hvor vi la frem for kommunen flere forslag til løsninger.

Når jeg i Budstikkas artikkel ga uttrykk for at jeg ikke var like glad for selve forslaget, skyldes det uro for at «det beste skal bli det godes fiende». Våre forslag var en ren gang- og sykkelbro ved siden av eksisterende, med enkel arkitektur som ikke ødela den vakre profilen Nesøybroen har. Våre ambisjoner ligger på et enklere og lavere kostnadsnivå. At dagens norm for gang- og sykkelvei tilsier stor bredde, synes jeg er irrelevant, så lenge fortauene i begge ender av broen er langt smalere.

Jeg håper politisk nivå nå vedtar at det skal bygges gang- og sykkelbro

Kommunen ønsker en kjørbar mulighet av beredskapshensyn. Det er bra. Men utredningen sier intet om hvordan en enfelts gang- og sykkelbro eventuelt skal håndtere en befolkning på 5-6.000, biler og busser over en lengre reparasjons- eller byggeperiode, om eksisterende bro skulle svikte. Heldigvis er det lite trolig at så skjer, men den potensielle utfordringen krever andre løsninger, som det må arbeides videre med.

Jeg håper politisk nivå nå vedtar at det skal bygges gang- og sykkelbro, i en eller annen løsning, slik at den videre prosjektering ikke igjen stopper opp. Den korte løsningen må være sikkerhet for myke trafikanter så raskt som mulig. Den lengre løsningen må være en ny adkomst til øya. Både av beredskaps- og infrastrukturhensyn.

I påvente av en løsning bør kommunen snarest flytte den meget farlige fotgjengerovergangen på landsiden til øysiden, rydde begge fortau vinterstid, og flytte utgående busstopp til øysiden av broen. Det vil redusere gangtrafikken over broen og bedre sikkerheten for en del av de myke trafikantene.

Velforeningene vil understreke at vi er positive medspillere i den videre prosessen frem mot en bedret trafikksikkerhet.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.