Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Nei til videre drift av deponi

– Det er mange gode grunner for at dette massedeponiet nå bør avvikles, skriver innsenderen om utfyllingen i dette området i Hyggen i Røyken. Drammensfjorden skimtes bak.

– Det er mange gode grunner for at dette massedeponiet nå bør avvikles, skriver innsenderen om utfyllingen i dette området i Hyggen i Røyken. Drammensfjorden skimtes bak.

Foto: KARL BRAANAAS

Eierne av gården Hyggen Vestre fikk 15.08.2017 en rammetillatelse til å fylle opp Ugledalen, for igjen å kunne øke sitt jordbruksareal med 20–30 dekar. 

Tillatelsen som ble gitt gjelder for cirka 160.000 kubikkmeter med deponimasser. 

Hvis en studerer søknaden for tiltaket, terrengprofiler mm, ser en nå at den mengde masse det er søkt om nå, er ankommet. Ugledalen er ikke lenger en dal, men den er blitt til en «åsrygg» i terrenget. 

Undertegnede er nabo til dette deponiet, og det er mange gode grunner for at dette massedeponiet nå bør avvikles. Den mengde deponimasse som rammetillatelsen gjelder for, er nå på plass.

Undertegnede vet, via media, at det er søkt om en utvidelse av deponiet på hele 300.000 kubikkmeter deponimasse. Dette tilsvarer utrolige 15.000 vogntoglass til og fra tettstedet Hyggen. 

Området deponiet ligger på er i kommuneplanen et LNF-område (landbruk, natur og friluft), og tiltaket må og bør gå normal saksbehandlingsvei og sendes ut på høring for å sikre at demokratiske beslutningsprosesser ivaretas. En planprosess vil også gi en helhetlig vurdering av samfunnssikkerhet og arealdisponering.

Tilførselsveiene til tettstedet Hyggen mangler helt eller delvis gang- og sykkelveier og er ikke beregnet for den enorme vogntogtrafikken som har vært til deponiet. 

Deponiet har vært åpent uansett vær og føreforhold, og kombinasjonen smal og glatt vei, gående, syklende, vogntog og skolebuss er svært uheldig. 

Dette har ført til en mer usikker hverdag for beboere i og rundt tettstedet Hyggen.

Den perioden massedeponiet har vært i drift, har vært et «støyhelvete», og det å kunne nyte et opphold ute i hagen, har blitt kraftig forringet. En føler rett og slett at en bor på et anleggsområde.

Det er flere grunner til at det blir mye støy. Lastebilene må kjempe seg opp en lang bratt bakke for å komme frem til selve tippeplassen. Når lass tippes, smeller det i «baklemmen», og det «romler» høyt når lassene glir av lasteplanet. Lassene som blir tippet, blir flyttet med enten gravemaskin eller med bulldoser, og det blir en «evig irriterende lyd» når jernbeltene til enten bulldoser eller gravemaskin er i bevegelse.

Hyttene på Ovnerudåsen, 20–30 stykker, ligger også innenfor støysonen til massedeponiet, og undertegnede er kjent med at bruken av disse fritidseiendommene er blitt kraftig forringet på grunn av støy. Så lenge deponiet er i drift utgjør også dette en kraftig verdiforringelse av våre eiendommer.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.