Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Nei til nedleggelse av kommunale barnehageplasser

Lommedalen barnehage avdeling Bærums Verk kan bli nedlagt om kommunedirektørens forslag til handlingsprogram blir vedtatt. – Vi foreslår i vårt alternative budsjett å opprettholde det kommunale barnehagetilbudet slik det er i dag ut barnehageåret 2021/22, skriver innsenderne.

Foto: Knut Bjerke

Befolkningsprognoser og forventede endringer i etterspørselen tilsier at det må etableres nærmere 1.800 nye barnehageplasser i Bærum frem mot 2038. 

De neste fire årene er barnetallene ganske stabile, for deretter å øke ganske mye gjennom resten av 2020-tallet. Kommunen og vi politikere er godt kjent med at antall barn i barnehagealder vil flate ut for så å øke kraftig. 

Det har i flere år derfor vært en felles enighet og forståelse for at det er uklokt å redusere kapasiteten for noen få år, for så å måtte øke den kraftig igjen. I enkelte områder av kommunen er det imidlertid kort mellom barnehagene, og hverken kommunen eller de ansatte er tjent med for mange tomme avdelinger og halvfulle hus. Det går også ut over fagmiljøene og trivselen i de barnehagene det gjelder. 

Men Arbeiderpartiet mener at det er en uklok avgjørelse å redusere antall barnehageplasser i et slikt antall det foreslås i handlingsprogrammet for Bærum for de fire neste årene.

Når kommunedirektøren i handlingsprogrammet slår fast at «Foreldre med behov for barnehagetilbud vil måtte benytte seg av private omsorgstilbud, eventuelt utsette oppstart i arbeid» – er dette et stort tilbakeskritt og svært tankevekkende. 

Fravær av et tilbud til foreldre med barn født etter 1. november i opptaksåret vil kunne åpne for fremveksten av et mer eller mindre «hvitt» tilbud av dagmammaer og/eller holde nødvendig kompetanse (ansatte) borte fra arbeidslivet lenger enn nødvendig. 

Når det videre slås fast at «Sårbare barn kan få utsatt barnehagestart, og arbeidet med å rekruttere minoritetsspråklige barn til tidlig barnehagestart må revurderes», er dette alarmerende og vil kunne sette kommunens integreringsarbeid mange år tilbake.

Kun en tredel av de ansatte har pedagogisk utdanning, og under halvparten av barnehagene oppfyller pedagognormen. Hele 85 barnehager hadde i tillegg pedagogiske ledere med dispensasjon fra utdanningskravet. 

Samtidig viser statistikken at antallet barn med behov for hjelp er økende, og vedtakene på barn med spesielle behov er mer omfattende enn tidligere. 

I tillegg til barnehageplassene risikerer vi også å miste verdifull kompetanse når kommunale barnehager legges ned. For Bærum kommune har i flere år slitt med å skaffe kvalifisert arbeidskraft til de kommunale barnehagene. 

Dette er tall og en virkelighet som er årsaken til at Bærum kommunes barnehagetilbud er rangert så langt ned som på 294. plass i Kommunebarometeret for 2020.

Mot dette bakteppet kan ikke Arbeiderpartiet støtte kommunedirektørens forslag slik det foreligger i handlingsprogrammet for de neste fire årene. Vi foreslår derimot i vårt alternative budsjett å opprettholde det kommunale barnehagetilbudet slik det er i dag ut barnehageåret 2021/22. 

Da vil vi ha oppdaterte informasjon og tall om konsekvensene som følge av covid-19-pandemien og dermed et bedre grunnlag for å stake ut veien videre.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.