Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Nei, det er ikke trist at vi samarbeider med politiet

– Jeg er glad, ikke trist, for at politiet lokalt i Asker forplikter seg til å være en aktiv part i slt-modellen og politiråd, skriver kommunestyrerepresentant Susanne Vist (H).

Foto: KARL BRAANAAS

På møtet i utvalg for oppvekst i Asker 2. september ble sak om organisering av slt-modellen behandlet. Slt er (…) en samordningsmodell for lokale, forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet, som benyttes av om lag 200 norske kommuner (kriminalitetsforebygging.no). Modellen er tett knyttet til politiråd.

Til debatten uttalte representanten Dahl fra Rødt at det er trist at vi har satt oss i en situasjon der vi må samarbeide med politiet.

Nei, Dahl, det er ikke trist at vi samarbeider med politiet om rus- og kriminalitetsforebygging – det er tvert imot proaktivt og veldig bra. 

Forankring av slt-modellen i storkommunen Asker er ikke basert på en kritisk situasjon som «vi har satt oss i». Den er bygget på gode erfaringer gjennom mange år, som viser at vi får mer igjen for felles problemforståelse, felles mål og felles innsats, enn med adhocløsninger der politi og kommune jobber isolert. 

Slt-modellen og politiråd gjør at vi har et apparat som er rigget og rustet for krevende situasjoner med rus og kriminalitet. Den er også en god plattform for felles innsats som kan forhindre at rus- og kriminalitetssituasjoner eskalerer. Den er innrettet både mot enkeltmennesker, nærmiljø og lokalsamfunn.

Jeg vil peke på hva som er politiets oppdrag, gitt i politilovens paragraf 1: «Politiet skal gjennom forebyggende, håndhevende og hjelpende virksomhet være et ledd i samfunnets samlede innsats for å fremme og befeste borgernes rettssikkerhet, trygghet og alminnelig velferd for øvrig.» 

Enkeltmennesker, barn og unge, som kommunen har ansvar for å yte tjenester til, er de samme enkeltmenneskene som politiet kan møte på. 

Det kan være i en utrygg eller ustabil hjemmesituasjon, på ungdomsfester som tar galt av sted, ungdom som får rusproblemer eller sliter med å finne seg til rette i skolen, som blir tatt for nasking i butikk, hærverk eller voldsutøvelse. 

Da er det ikke trist at politiet og kommunen jobber sammen for å hjelpe enkeltmennesker, eller skape trygge lokalsamfunn. 

Det er en mye bedre modell enn å jobbe bak hver sin lukkede dør. Det er dessuten også et godt utgangspunkt for involvering av sivilsamfunn og næringsliv.

Slt-modellen og politiråd er neppe den eneste modellen som kan ramme inn god kriminalitetsforebygging, og det finnes helt sikkert kommuner uten denne modellen som også er gode på dette feltet. 

Fordelen er likevel at den er etablert og også har ressurser og kompetanse på nasjonalt nivå. Uansett modell er det helt nødvendig med et samarbeid med politiet for å lykkes med rus- og kriminalitetsforebygging. 

Jeg er glad, ikke trist, for at politiet lokalt i Asker forplikter seg til å være en aktiv part i slt-modellen og politiråd.

På 1970-tallet likte folk med Dahls politiske ståsted å bruke ordet «klassepurk», noe som muligens skulle bety at politiet var en folkefiende. Kanskje mener Dahl og Rødt fortsatt at politiet står mot befolkningen?

Jeg og Høyre har et annet standpunkt, og ser på politiet som en viktig samarbeidspartner i et demokratisk samfunn.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.