Bevaring av låve kan skape store verdier for Asker

VIL BEVARE: – Man kan etablere låven som en del av et satsingsområde innen kultur og kreative oppstartsmiljøer, skriver Jonas Nilsson Lybeck.

VIL BEVARE: – Man kan etablere låven som en del av et satsingsområde innen kultur og kreative oppstartsmiljøer, skriver Jonas Nilsson Lybeck. Foto:

Av

Er målet å ivareta tunet på Nedre Bleiker gård, er oppføring av en låvekopi både dårlig kulturminneforvaltning, lite miljøvennlig og vil aldri oppnå de samme arkitektoniske kvalitetene dagens bygning har.

DEL

Vi må se mulighetene som ligger i å bevare dette kulturminnet.

Les også: Bevar Nedre Bleiker gård

Les også: Nedre Bleiker gård, en perle

Les også: La Nedre Bleiker gård leve!

Store, røde låver er ett av Askers landemerker, og låven på Nedre Bleiker er muligens Askers største.

Selv om den har mistet sin opprinnelige funksjon er det ingenting i veien for å prøve ut nye ideer i et gammelt bygg.

Med bakgrunn fra kulturskolen og som revysjef på Asker videregående har jeg tidligere foreslått at man kan etablere låven som en del av et satsingsområde innen kultur og kreative oppstartsmiljøer.

Både kulturskolen og den uorganiserte delen av Askers kulturliv vokser ut av sine lokaler, og det er ingen grunn til å tro at det vil bli noe mindre behov for lokaler til å drive kulturaktiviteter i fremtiden.

Felleskontorer for unge gründere er også en global trend Asker bør slenge seg på.

Med noen dispensasjoner fra tekniske krav og politikere som fokuserer på hva som faktisk er mulig å få til, finnes det stort potensial i gjenbruk av bygg.

Til inspirasjon for politikerne vil jeg nevne Kulturhuset i Oslo som nylig vant Oslo bys arkitekturpris og er et flott eksempel på gjenbruk av bygg. Her har man totalrenovert en typisk Oslo-murgård og gitt den en variert bruk som innbyggerne selv har vært med å utforme i fellesskap med eiere.

Resultatet er en kjempesuksess som brukes av ulike sosiale lag til alle døgnets tider.

Utbygger, med støtte fra kommunen, ønsker å rive låven på Nedre Bleiker for å oppføre en kopi lenger inn på tunet med leiligheter.

Hadde man vært sikker på å få noe av god kvalitet, kunne et nybygg vært interessant. Dessverre bærer skissene preg av at man har forsøkt å presse moderne leiligheter med de tekniske krav det medfører inn i en bygningskropp som var ment til helt andre ting, og man sitter igjen med en lavblokk forkledd som en låve.

I kommuneplanen ønsker man å ivareta tunet på Nedre Bleiker med bygningene. En transformering av byggene til et offentlig program med variert innhold er forenlig med ivaretagelse av tunet og en ypperlig mulighet til å sikre et kulturminne samtidig som man dekker et behov.

Å rive et kulturminne som kan bidra til stor kulturell og sosial verdiskapning strider imot ønsket om å ivareta gårdstunet.

Det er problematisk at det er dyrere og mindre attraktivt å gjenbruke bygg og materialer, spesielt når man er klar over hvor miljøfiendtlig både riving og bygging er.

Tradisjonelle bygg er vedlikeholdskrevende, men har lang levetid og består av materialer som eldes godt.

Og selv om vedlikeholdet de siste årene har vært fullstendig fraværende er det tydelig at låven er et robust bygg med gode materialer som i stor grad lar seg gjenbruke.

Asker kommer til å vokse masse i årene fremover, med stor byggeaktivitet og fremvekst av nye sentrum.

Kultur, unge entreprenører og utdanningsinstitusjoner kommer til å slite med å finne lokaler i sentrale strøk fordi det blir for dyrt.

Med tanke på byutvikling er dette uheldig, fordi slike aktiviteter sikrer mer livlige og attraktive områder.

En utbygging på Nedre Bleiker er nødvendig for å utløse midler til å gjenopplive det vakre gårdsanlegget, men det bør gjøres med større hensyn til kulturminnet eiendommen representerer.

Jeg mener det er viktig å se Nedre Bleiker gård i et lengre perspektiv og allerede nå planlegge for hvordan gården vil smelte sammen og utnyttes med Asker sentrum i fremtiden.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

En gård med plass til et offentlig program vil skape interesse for eiendommen og gi oss et spennende område og fremtidig park samtidig som vi ivaretar en viktig del av Askers identitet og historie.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags