Tragisk vedtak i Asker bygningsråd

VIL BEVARE: – Full utbygging betyr at gården ikke lenger vil bli av noen som helst interesse for fellesskapet, og den raderes bort fra historien, skriver Svein-Erik Stolpe om Nedre Bleiker gård.

VIL BEVARE: – Full utbygging betyr at gården ikke lenger vil bli av noen som helst interesse for fellesskapet, og den raderes bort fra historien, skriver Svein-Erik Stolpe om Nedre Bleiker gård. Foto:

Av

Det var ingen debatt i Asker bygningsråd om Nedre Bleiker gård, bare et par innlegg med opplesing fra Rådmannens innstilling.

DEL

Det er tydelig at Asker kommune har vært satt under hardt press og legger seg flat for utbygger og velger å se bort fra egne vedtak nedfelt i kommuneplanen.

Les også: Askers politikere vil rive denne låven – selv om fylket sier nei

Les også: Trosser innsigelse mot Nedre Bleiker

En kommuneplan ligger normalt fast, og reguleringsforslag som ikke er i tråd med kommuneplanen skal avvises og/eller henvises til neste revisjon av kommuneplanen.

Når dette ikke er skjedd og bygningsrådets vedtak ennå heller ikke har noen rettsvirkning, må resultatet være at saken fremmes for kommunestyret for å behandle en dispensasjon eller avvising av saken før reguleringssaken kan tas opp til ny behandling.

Hva har kommunen formelt foretatt seg i denne anledning?

Bygningsrådets vedtak er uten rettsvirkning fordi fylket har opprettholdt sitt vedtak om at låven skal ivaretas.

Dette er nettopp i tråd med hva kommuneplanen sier: «Viktige kulturminner ivaretas, herunder tun med hage, våningshus og sidebygning, samt låve.»

Hvorfor innstiller administrasjonen på andre løsninger enn det politikerne har vedtatt, og hvorfor godkjenner politikerne innstillinger som er på kollisjonskurs med egne vedtak?

Ingen forhold som er tatt inn i kommuneplanen, unntatt bevaring av gravhaugene er ivaretatt. Våningshus, sidebygning og låve gjøres om til leiligheter. Tunet blir lekeplass for barna til nye familier i 74 leiligheter.

Vel og bra, men alternativet er 44 leiligheter og en vinn-vinn-situasjon hvor det blir plass til både lek, kulturaktiviteter og offentlig bruk av det bevaringsverdige gårdsmiljøet.

Full utbygging betyr at gården ikke lenger vil bli av noen som helst interesse for fellesskapet, og den raderes bort fra historien.

Utbygger kan bygge 44 leiligheter nord for våningshuset og spare en masse kostnader ved å ikke rive låven. Det er rimelige leiligheter markedet forespør.

Saken mangler fullstendig gode alternative løsninger for veifremføring under tunet i kulvert, slik at låven ikke behøver å rives og tunet kan tilbakeføres etter at kulverten er bygget.

Adkomsten kan også gå langs gjerdet i nordvest frem til blokkene og der kobles til bilheis. Ved å etablere parkering i garasjer på terreng langs Bleikerveien ned mot låven vil det være adkomst til blokkene via en kjørbar gangvei. Et veldig miljøriktig tiltak.

Det er således ingen legitime grunner for å rive låven og nedbygge eiendommen med 74 leiligheter.

Kostnadene med riving, støy og støv blir formidable og skal belastes leilighetene.

Hvor er miljøforkjemperne?

Solide materialer fra kanskje Askers største og mest betydningsfulle gård skal rives, kjøres bort og dumpes.

Hva vil dette bety for naboer av transportstøy, støv og tap for samfunnet de neste årene?

De flotte granittblokkene som preger låven og har holdt oppe bygningen i over 100 år, skal også byttes ut og ikke brukes i den nye grunnmuren.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Alle minner forsvinner. Uten låven forsvinner gårdstunet og kulturminnene.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags