Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Naturen er i krise

POLITISK BESLUTNINGER: – Hver eneste måned tas det politiske beslutninger som reduserer leveområdene for utrydningstruede arter kvadratmeter for kvadratmeter, også i Bærum, skriver innsenderen. FOTO: KARL BRAANAAS

FNs naturpanel offentliggjorde 6. mai en omfattende rapport om den globale tilstanden for naturen.

Mer enn 150 av verdens ledende naturforskere har arbeidet i flere år med å sammenstille tilgjengelig forskning og kunnskap og vil presentere sine funn.

Rapporten viser at mer enn 1 million arter av dyr, insekter, fugler, planter og fisk er utrydningstruet. Mange av dem vil bli helt borte de neste tiårene, også i Norge. Fra før vet vi blant annet at verdens ville dyreliv allerede er redusert med 60 prosent siden 1970.

Arealødeleggelser, det vil si nedbygging av naturområder, er den desidert største trusselen mot naturmangfoldet. Andre «verstinger» er industrilandbruk, klimaendringer og miljøkriminalitet.

Hva gjør så den norske regjeringen? Varsler de omfattende strakstiltak og sender ut nye instrukser til direktorater, fylker og kommuner?

Nei, tvert imot. De fører rett og slett en politikk som bevisst og systematisk svekker artsmangfoldet – mot bedre vitende.

Her er noen eksempler:

  • Fylkesmennenes innsigelsesrett i arealsaker er svekket gjennom nye instrukser om å ikke overprøve kommunenes vedtak.
  • Klima- og miljødepartementet har blitt fratatt kritiske ansvarsområder, blant annet arealsaker og viltforvaltningen.
  • I klagesaker om bygging i intakte naturområder går Kommunaldepartementets beslutninger nesten alltid i favør av næringsinteresser og arbeidsplasser.
  • Markaloven, som gjelder for kommunene rundt Oslofjorden, uthules ved at det kan tillates å bygge i marka dersom «vesentlige samfunnsinteresser» (det vil si næringsinteresser og arbeidsplasser) gjør det nødvendig.

Naturen og artsmangfoldet er nesten alltid den tapende part når beslutninger skal tas, og det er en ønsket politikk.

«Det er vel ikke så farlig om noen arter blir borte. Det skjer av og til uansett», er det noen som hevder.

Men omfanget og tempoet nå er rett og slett katastrofalt. Det er ikke uten grunn at dette kalles «den sjette masseutryddelsen». Den femte skjedde for 65 millioner år siden da dinosaurene ble utryddet.

Sitat Rugset

Og det er ikke bare naturen i seg selv som rammes. Dette dreier seg ikke bare om «noen få, sære sommerfuglarter» eller «blomster som svært få uansett ser», slik noen påstår.

Det dreier seg om at insekter, dyr og fugler ikke finner mat. Hele økosystemer vil kollapse, matsikkerheten står i fare og klimaendringene vil forsterkes. Dette vil få store konsekvenser for hele samfunnet vårt, for hver enkelt av oss og måten vi lever på.

Les mer på budstikka.no/debatt

Det høres kanskje litt «smått» og nytteløst ut, men kampen for naturen står faktisk ofte i kommunene.

Hver eneste måned tas det politiske beslutninger som reduserer leveområdene for utrydningstruede arter kvadratmeter for kvadratmeter, også i Bærum.

Naturen bygges ned med boliger, næringsbygg, veier og plantefelt for gran.

Vi har mange utrydningstruede arter i Bærum, og nå kan flere av dem bli borte for godt på grunn av flertallets politiske beslutninger. Dette er bare én av mange gode grunner til å stemme grønt til høsten.

De Grønne i Bærum tar naturen på ramme alvor og stemmer konsekvent for prioritering av artsmangfold, intakte økosystemer og bevaring av naturområder.


Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.