Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Natur, miljø og valgløfter

Folk fra Bærum Elveforum og kommunen på befaring langs Øverlandselva. SV er garantisten for at kampen for natur og miljøvern gis høyeste prioritet, skriver innsenderen.

FOTO: TRINE JØDAL

Kan vi stole på valgløfter? De fleste vil svare nei, men partiene har sine kjernesaker som alltid er med. Men når det gjelder saker som dominerer i mediene foran et valg, må partiene ta det med i sine valgprogrammer – selv om partiet tidligere har vist laber interesse for det gjelder.

Her tenkes det på miljø- og naturmangfoldskrisen med eksempler på naturødeleggelser som følge av voldsomme regnskyll, reduksjon av det biologiske mangfoldet, skogbranner mm. Som listet opp i den nye rapporten fra FN om verdens biologiske mangfold: «Tapet av natur er en like stor trussel mot menneskeheten som klimaendringene.»

Arealutnyttelse med eventuelt tap av urørt natur avgjøres under denne regjeringen av kommunen alene, uten innblanding fra Fylkesmannen. Fordi Høyre er og har vært Bærums størst parti i 100 år, er det derfor interessant å lese partiets program for å se om det er forskjell på liv og lære – mellom program og gjennomført politikk. Vil en stemme på Høyre bedre klimaet og redusere tapet av natur?

Arealutnyttelse med eventuelt tap av urørt natur avgjøres under denne regjeringen av kommunen alene, uten innblanding fra Fylkesmannen

Overskrifter fra valgkampbrosjyrer:

  • «God klima- og miljøpolitikk»: Noe upresist og på ingen måte forpliktende.
  • «Det skal være god balanse mellom vekst og vern i arealpolitikken»: Noe upresist og på ingen måte forpliktende.

Siden Høyre har hatt ledervervet i planutvalget de siste årene, er partiets holdning i slike saker viktig. Dessverre er det så som så med balansen. Som næringsparti er det lett å falle ned på utbyggernes side. Ikke bare partiet Høyre som har den holdningen, men i Bærum er det de som bestemmer. Eksempler:

Oppslag i Budstikka: Høyretopper ved Øverlandselva. De ønsker fredning av vassdraget. (Så langt er ikke elva økonomisk utnyttbar).

Oppslag i Budstikka om fredning av rødlistede arter på Løkkeåsen. Høyre ønsker ikke fredning, da utbygging kan være aktuelt (sentralt og ettertraktet).

Partiet sier nei til fredning av Tanumplatået og tillater bit for bit-utbygging i randsonene der (også). Eksempelvis på deler av Kveise og Staversletta. I den nye boken «Tanumplatået» beskrives det sjeldent rike kultur- og naturmangfoldet der. Østre Jong/Bjørnegård er del av samme område og konflikt, og som Høyre ønsker utbygget.

  • Matjord: Partikandidater ønsker «aktivt jordvern» og Udnes er for «vern av store sammenhengende jordbruksområder». Smiejordet, der plast skal erstatte matjord, er vel et eksempel på at det ønsket ikke er så dyptfølt. Til orientering: Bærum har så langt mistet 70 prosent av matjordarealet under Høyres styre.
  • Appell: Er du opptatt av miljø og naturvern og ønsker å bidra i arbeidet mot klimakrise og tap av naturmangfold, så gi din stemme til SV. Partiet har alltid kjempet for natur og miljøvern og garanterer at den kampen gis høyeste prioritet. Derved kan du endre politikken i Bærum. En kommune som har 80 prosent av det biologiske mangfoldet i Norge innenfor sine grenser.
Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.