Skip to main content

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Nasjonale verdier i spill på Løkkeåsen

FURUSKOG: – Løkkåsen er med sin kalkfuruskog og edelløvtrær ett av flere områder som kvalifiserer for å være naturreservat i Bærum, skriver Eirik T. Bøe i Bærum Venstre.

Det er gledelig og viktig at Budstikka tar opp saken om vern av Løkkeåsen ved Engervannet i Sandvika.

Forholdet mellom vekst og vern bør stå høyt på dagsordenen i en kommune med det presset Bærum har på arealene.

Les også: Vernekamp om skogkledd ås rett ved Sandvika

Les også: En oppgave for lokalpolitikerne

Les også: Vern Løkkeåsen og Engervannet

Samtidig er det utfordrende at flertallet i planutvalget ved Høyre og Frp går imot å fremme Løkkeåsen som naturfredningsområde. Budstikka går enda lenger og ser dette som en utbyggingsområde.

Denne saken handler om at Løkkeåsen og annen sårbar natur ikke skal være gjenstand for stadige omkamper ved hver kommuneplanrullering, men sikres for ettertiden. På samme måte som vi har sikret andre naturverdier i reservater, landskapsvernområder, i marka og strandsonen.

I tillegg er arealkonfliktene små på Løkkeåsen ettersom kommunen selv eier arealet. Da dreier det seg om at vi som grunneiere viser tilstrekkelig samfunnsånd, og at vi som politikere utviser tilstrekkelig samfunnsansvar.

Nedbygging av arealer er den største trusselen mot naturmangfoldet i Bærum. I kjølvannet av veksten i folketallet, fra 50.000 i 1950 til ca. 120.000 i dag og fortsatt vekst i vente. Det setter naturmangfoldet i Bærum under sterkt press.

Vi må derfor ha en utbyggingspolitikk som legger til rette for en klima- og miljøvennlig utvikling av de verdifulle arealene vi har i Bærum. Det innebærer en politikk som er ansvarlig og tar hensyn til naturverdiene og naturpreget ved Bærum.

Vi bor med naturverdier av nasjonal betydning på alle kanter. Da blir det en grov forenkling og argumentere med fortetting for å redde miljøet.

Åslandskapet i Bærum er ikke et tilfeldig artig innslag i norsk natur. Det er et resultat av det geologiske fenomenet som utgjør Oslofeltet og våre unikt gunstige klimatiske forhold.

80 prosent av alle arter i Norge lever i Bærum, og andelen av truede såkalte rødlistede arter er stor. Bærum har særlig ansvar for å ivareta 95 truede arter i Oslo og Akershus-området, til forskjell har for eksempel Ski tre og Gjerdrum to.

Vi bor i Norges naturmangfolds indrefilet. Når vi bygger ut i Bærum er det ikke bare et skogholt eller en skrent som blir borte, men natur som ikke finnes noe annet sted.

Samtidig har geologi og klima også bidratt til at Bærum er et sted med store verdier. Vi har gunstige forhold for jordbruket og næringsliv.

Et eksempel er kalkovnen i Bærums kommunevåpen. Ovnen produserte kalk basert på de unike kalkforekomstene i vår del av Oslofeltet. Denne kalken var lenge en hjørnestein i byggeindustrien.

Løkkeåsen er med sin kalkfuruskog og edelløvtrær ett av flere områder som kvalifiserer for å være naturreservat i Bærum.

Vi har kyst med ålegrasenger, strandenger, kalkrike tørrbakker og våtmarker. Sandvikselva er snart en av få laks- og sjøørret elver i Norge som ikke har lakselus og den mest produktive i fylket.

Vi har også tjern og sumper, jordbruksområder og gamle kulturlandskap, rasmarker, edelløvskog og furumoer, alt dette finnes innenfor et relativt lite areal.

Vi må være mer beviste og stolte av alt naturen har gitt oss, og vi politikere må ta ansvar og finne gode løsninger for at de som kommer etter oss også skal få oppleve dette.

Derfor trenger naturmangfoldet i Bærum mer beskyttelse. Et eksempel er verneområdet rundt Lysakerelven hvor Venstre var de eneste som stemte for å utvide området. Nå kommer Miljødirektoratet tilbake til kommunen og påpeker at vernet av dette området ikke er godt nok.

Godt nok er heller ikke vernet av Løkkeåsen. Løkkeåsen eies av Bærum kommune. Den tilhører alle i Bærum og ligger i et presset område tett ved bykjernen og er svært attraktiv med sin utsikt og vakre natur.

Venstre vil at vi skal være mer stolte av de store naturverdiene vi har i Bærum og at vi tar mer ansvar for dem.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Derfor håper Venstre at alle partier støtter forslaget om å få Løkkeåsen i Sandvika vurdert som naturvernområdet, slik at Løkkeåsen får et varig vern.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler