Næringslivet er en del av løsningen

SER FREMOVER: – Vi må gjøre kommunen enda mer attraktiv for bedrifter som allerede er lokalisert her, for bedrifter som skal etablere seg og for gründere, skriver Tone Strand Molle (65), som har bakgrunn fra blant annet Strand Trelast i Bærum og som styreleder i Bærum næringsråd og direktør i Trelast- og Byggevarehandelens Fellesorganisasjon (TBF).

SER FREMOVER: – Vi må gjøre kommunen enda mer attraktiv for bedrifter som allerede er lokalisert her, for bedrifter som skal etablere seg og for gründere, skriver Tone Strand Molle (65), som har bakgrunn fra blant annet Strand Trelast i Bærum og som styreleder i Bærum næringsråd og direktør i Trelast- og Byggevarehandelens Fellesorganisasjon (TBF). Foto:

Av

Næringsliv. «Vi er her for å lytte til dine innspill og spørsmål».

DEL

Dette er Bærum kommunes budskap til næringslivet, formidlet på kommunens nettside. Men lytter vi godt nok, og er vi tilstrekkelig handlingsorienterte?

Sammenlignet med mange andre kommuner har Bærum de aller beste forutsetninger for utvikling og vekst, men spørsmålet er om vi er flinke nok til å utnytte den drahjelpen næringslivet kan tilby.

Det finnes flere eksempler på at positive invitasjoner til samarbeid fra kommunens side strander på et tungrodd byråkrati, kompliserte søkeprosesser og lav forutsigbarhet.

Dette var senest tema i Budstikkas leder 20. november («Når myndighetene blir motspillere»).

Konsekvensen er at folk i næringslivet går lei og at motivasjonen for samarbeid synker, rett og slett fordi Bærum kommune oppleves som mer forvaltningsorientert enn handlingsorientert.

«Sammen skaper vi fremtiden», heter det i kommunens visjon, og det er en god ledestjerne.

Bærum skal være et trygt sted å vokse opp og en kommune med gode tjenester tilpasset innbyggere i alle livsfaser.

Et slikt mål er krevende og forutsetter at vi inkluderer alle aktører som kan være med å dra lasset. Oversatt til praktisk politikk: Næringslivet må høyere opp på politikernes og kommuneadministrasjonens agenda.

Det eksisterer et skjebnefellesskap mellom næringslivet og kommunen: Uten et sterkt næringsliv, ingen kommune i utvikling.

Vi må bort fra sektortenkningen som vanligvis preger politikken og erkjenne at alt henger sammen.

Bærum ønsker arbeidsplasser, skatteinntekter, kompetansetilførsel og innovasjon. Kommunen ønsker også samarbeid mellom offentlige og private interesser, klimatilpasning og grønn næringsutvikling.

Vi kan fortsette å ramse opp saksområde etter saksområde. Konklusjonen blir den samme: Næringslivet må være en del av løsningen på de fleste utfordringer i Bærum.

Et næringsliv som ikke tilpasser seg samfunnsutviklingen, har som kjent ikke livets rett. Når samfunnet endrer seg, følger næringslivet med.

Det samme må politikere og offentlige myndigheter gjøre. Vi må levere relevante tjenester som bidrar til økt verdiskaping på alle plan.

De sentrale driverne i samfunnsutviklingen er teknologi, innovasjon, gründerskap og klimatilpasning. Det gir utfordringer som ikke kan løses med gårsdagens tankemodeller og arbeidsmåter.

Vi trenger en kommune og et næringsliv som evner å snu seg raskt med utgangspunkt i et felles virkelighetsbilde.

Bærum har i dag et blomstrende næringsliv, men vi må gjøre kommunen enda mer attraktiv for bedrifter som allerede er lokalisert her, for bedrifter som skal etablere seg og for gründere.

Som tidligere leder av en handelsbedrift med dype røtter i Bærum, vet jeg hva næringslivet ønsker seg: Forutsigbare rammevilkår, godt servicetilbud, rask offentlig saksbehandling og stor samarbeidsvilje.

Vi må våge å være ambisiøse. Bærum bør ha som mål å bli en kommune som næringslivet aktivt søker seg til og der skapende bedrifter bidrar til kommunens utvikling og til «kortreiste» arbeidsplasser.

Vellykket utvikling forutsetter nært samspill mellom bedrifter, myndigheter, forskningsinstitusjoner og sterke investorer. Det kommer ikke av seg selv.

I tillegg må yrkesfagene gjenreises. Dersom dagens utvikling fortsetter, vil vi ifølge Statistisk sentralbyrå mangle nesten 90.000 fagarbeidere i 2035. Lærlingeplasser til kommunens ungdommer må bli en selvfølge. Det kommer heller ikke av seg selv.

Ved å bli en foregangskommune sikrer vi at det skapes verdier i Bærum samtidig som vi sørger for midler til fellesskapet.

Med drahjelp fra næringslivet sikrer vi at «kaken» vi skal dele blir størst mulig. Det gir grunnlag for bedre eldreomsorg, gode oppvekstvilkår, et rikt kulturliv og så videre.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Det aller første vi må gjøre er å styrke de etablerte arenaene for målrettet dialog mellom politikere, kommuneadministrasjon og næringsliv. Bærum kommune har stort potensial.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags