Folk sier nå ifra, en grense er nådd, både for hva lommeboken kan tåle og hva som er rettferdig fordeling.

Les også: Kamp mot bompenger

Forslaget til statsbudsjett viser at en ny rekord ble satt i fjor. 10,8 milliarder kroner betalte bilistene i bompenger. Det er en økning på over 1,5 milliarder fra da Solvik-Olsen overtok lederansvaret for samferdselssektoren.

Politikerne skylder på hverandre i stedet for å se etter nye og bedre løsninger som kan fjerne bompengene.

Dette er også Solvik-Olsens innlegg et eksempel på. Han er opptatt av hva de andre partiene har stemt, både i Stortinget og lokalt.

Vi forstår at Solvik-Olsen, som de fleste andre av oss, er mest glad i skryt. For bilistene er det imidlertid det de til slutt merker i hverdagen sin som betyr noe. Og de merker at bompengetrykket øker.

NAF har gitt Solvik-Olsen berettiget ros for flere ting han gjorde som statsråd, blant annet for bompengereformen og andre viktige reformer innen samferdsel. Men det er noen ting det virker som han kan ha glemt på veien ut av regjeringen.

På vegne av en halv million medlemmer har NAF har flere ganger tydelig advart mot en utvikling der bilistene må betale stadig mer i bompenger.

Blant annet før Solvik-Olsen endret veiloven i 2017. Endringen førte til at byene nå kan kreve inn rushtidsavgift uten å måtte dokumentere et reelt behov for det. De kan også kombinere både miljødifferensiering i bompengene og lavutslippssoner.

Her er noen andre innspill Solvik-Olsen har fått fra NAF for å begrense, og på sikt fjerne, bompengene:

  • Å innføre tydelige skillelinjer mellom bompenger som brukes til finansiering og bompenger som skal begrense trafikken.
  • Å forskriftsfeste viktige prinsipper for bompengeinnkreving, slik at det ikke skal være anledning til å forhåndsinnkreve bompenger eller at det bare helt unntaksvis skal være bompenger på sideveiene.
  • Å få utredet veiprising som erstatning for dagens bompenger og andre bilavgifter.

Som samferdselsminister valgte Solvik-Olsen tvert imot å fjerne noen viktige prinsipper rundt bompengeinnkreving fra Nasjonal transportplan, prinsipper som har blitt stortingsbehandlet i hver eneste transportplan tidligere.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Det er slike ting som har skuffet oss, ikke at Solvik-Olsen har økt veiinvesteringene. Han har nemlig på den andre siden lagt til rette for enda mer bruk av bompenger.