Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Næringsrådet og det nye planutvalget

– Det er grunn til å hevde at reguleringsplanene får en grundig og seriøs behandling av planutvalget, skriver utvalgsleder Eirik T. Bøe (V), her på Stabekk.

– Det er grunn til å hevde at reguleringsplanene får en grundig og seriøs behandling av planutvalget, skriver utvalgsleder Eirik T. Bøe (V), her på Stabekk.

Foto: KARL BRAANAAS

Bærum Næringsråds styreleder, Einar Schultz, retter i Budstikka 1. september kritikk mot kommunens planutvalg. 

Jeg har bedt Næringsrådet om et møte for å oppklare hva dette egentlig dreier seg om. Jeg vil likevel peke på noen forhold som kan være årsaken til Schultz' frustrasjon, ut over at han er politisk uenig med Venstre.

Planutvalgets organisering og arbeidsform har gjennomgått en betydelig endring siden valget i 2019. Det oppleves helt sikkert som uvant for mange utbyggere i Bærum. Det kan ha utløst frustrasjon og uro.

I forrige periode ble det nedsatt en gruppe som skulle evaluere den politiske utvalgsstrukturen. Gruppen foreslo blant annet at antall medlemmer i planutvalget skulle økes. Da kommunestyret ble konstituert, ble planutvalget utvidet fra fem til ni politikere. Dette har bidratt til at planpolitikken i Bærum er gjenstand for en bredere og mer nyansert debatt.

En annen endring er at alle møter hvor planutvalget er samlet strømmes. Dette er ulikt tidligere praksis hvor hele planutvalget samlet seg for å diskutere realitetsinnholdet i sakene før det formelle møtet i formannskapssalen ble åpnet. Før 2019 tok de åpne møtene rundt én time – i dag tar de opp mot seks timer.

Resultatet er at planutvalgets møter og beslutninger er mer transparente. Det er vanskelig å se de åpenbare ulempene med disse endringene, men det er forståelig at de oppleves som uvante og krever nytenkning.

Når det gjelder påstanden om ad-hoc-beslutninger i reguleringsplaner så har jeg vanskelig for å tro at det stemmer. Jeg har innført nye rutiner som skal motvirke nettopp dette.

Hovedregelen er at reguleringsplaner skal behandles over to møter. I første møte orienterer både utbygger og administrasjonen om planen. I møte nummer to debatteres og vedtas planen.

Dette legger til rette for at vedtak forankres i partigruppene og at det er distanse mellom vedtaket som skal fattes og engasjerte utbyggere og frustrerte innbyggere.

I tillegg befares alle saker to dager før utvalgsmøte, ikke samme dag. Dette legger også til rette for distanse mellom ytringer/informasjon under befaring og når vedtakene som skal fattes.

Det er derfor grunn til å hevde at reguleringsplanene får en grundig og seriøs behandling av planutvalget.

Dette kan være en årsak til at saker blir returnert eller avvist. Den viktigste grunnen er likevel at utbyggere fremmer planer som er i strid med det politiske flertallet. Det er også verd å merke seg at det er et samlet politisk krav om høyere kvalitet i reguleringsplaner.

Resultatet av endringene er en viktig styrking av de demokratiske prosessene knyttet til utvalgets arbeid. Det kan innebære mer friksjon og debatt. Det er likevel en lav pris å betale for bredere og mer transparente prosesser.

Næringsrådet er ellers alltid velkommen til å møte planutvalget og diskutere plan- og næringspolitikk. Det er besøk vi setter stor pris på.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.