Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Næringslivet trenger at Viken følger opp ny E18

Slik ser Statens vegvesens planer ut for Høvik i retning Oslo hvis motorveien legges under bakken. 

ILLUSTRASJON: STATENS VEGVESEN

E18 Vestkorridoren er ikke en lokalvei i Bærum og Asker, men en nasjonal satsing på fremtidsrettede transportløsninger, grønn områdeutvikling og ny vekst. Virke mener realiseringen av prosjektet vil være av avgjørende betydning for næringslivets evne til å skape verdier og nye arbeidsplasser – ikke bare i hovedstadsregionen – men i store deler av landet. Nå må Viken fylkeskommune følge opp Stortingets vedtak.

Virke organiserer norsk handels- og tjenestenæring, som i 2019 sto for 61 prosent av verdiskapingen i norsk økonomi. Handels- og tjenestenæringen er avhengig av god og bærekraftig infrastruktur for bo – og arbeidsregioner, i tillegg til vare- og tjenesteflyt. I dag er E18-strekningen en nasjonal flaskehals i varetransporten, og medfører store kostnader for arbeidsmarked, tjenesteutvikling og miljø i en stor og befolkningstett region. Beregninger fra konsulentselskapet Pöyry har pekt på at dagens E18 er en flaksehals som årlig koster næringslivet mellom 1 og 2 milliarder kroner.

Det er grunn til å tro at transport på vei vil være den dominerende formen for varetransport i Norge også i årene som kommer. Teknologiutvalget har imidlertid pekt på at den teknologiske utviklingen og elektrifiseringen av transportsektoren gir store muligheter for reduserte klimagassutslipp og bedre trafikkstyringsmuligheter, spesielt når det gjelder veitransport. Virke er opptatt av å sikre forutsigbare og gunstige rammebetingelser for overgang til nullutslippsløsninger for varetransport. Det er her klimaløsningen ligger, ikke i å slutte og bygge ut infrastruktur.

E18 Vestkorridoren vil gi tryggere, raskere og mer miljøvennlige transportløsninger for alle som ferdes på strekningen. Når veien legges under bakken gir det muligheter for ny nærings- og boligutvikling på Høvik, i Sandvika og i Asker. Det gjør at flere virksomheter kan etablere seg lokalt og styrker grunnlaget for handel og tjenester i nærområdene. Den nye kollektivterminalen på Lysaker bygger opp under knutepunktstrategien, mens den sammenhengende sykkelveien fra Asker til Oslo vil gjøre det tryggere og enklere for flere å la bilen stå hjemme.

Stortingets vedtak om realisering av ny E18 Vestkorridoren er gode nyheter fordi det legger grunnlaget for nye arbeidsplasser, økt verdiskaping og ny grønn vekst. Nå ser vi frem til at Viken fylkeskommune følger opp Stortingets vedtak og legger til rette for bærekraftig verdiskaping i eget fylke, og for norsk handels- og tjenestenæring.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.