Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Nå må noe skje her

Noen hastevedtak bør gjennomføres for å gi en tryggere Røykenvei, skriver ordfører Lene Conradi (H) og utvalgsleder Elisabeth Holter-Schøyen (V). Bildet er fra trafikkaksjonen i Heggedal 12. februar.

Noen hastevedtak bør gjennomføres for å gi en tryggere Røykenvei, skriver ordfører Lene Conradi (H) og utvalgsleder Elisabeth Holter-Schøyen (V). Bildet er fra trafikkaksjonen i Heggedal 12. februar.

Foto: KARL BRAANAAS

Sikkerheten til barna trumfer alt.

Trafikkaksjonen i Heggedal 12. februar i regi av NAF Asker og Bærum og nærmiljøet i Heggedal var en god aksjon som synliggjorde problemstillingen i området godt. En problemstilling som på ingen måte er ny. Det var likevel fint å få snakke med både foreldre, elever, trafikkvakter, arrangør, politiet og andre som hadde møtt opp denne tidlige morgenen. 

Neste morgen var det møte på ordførerens kontor med NAF og nærmiljøsentralen, ordfører og leder av hovedutvalg for samfunnstjenester med overrekkelse av rapporten. Etter møtet sendte ordfører invitasjon til fylkesråd Olav Skinnes i Viken til møte for å diskutere den kritiske situasjonen for skoleelevene i Heggedal. Nå krever vi fortgang i tiltak av ansvarlig veieier og transportmyndighet som er Viken fylkeskommune.

Dette er enkle tiltak uten store kostnader vi som kommune ber om at Vikens politikere raskt følger opp

Miljøgate ønskes gjennom Heggedal. I tillegg til en rekke andre tiltak. Men inntil dette kan være på plass, mener vi det er noen hastetiltak som kan og må gjennomføres. Statens Vegvesen har åpnet for at fylkesveier kan ha lavere fart forbi skoler. Hastigheten må ned til 40 km/t på den kritiske 1,4 kilometer lange strekningen mellom Vollenveien og gammel fylkesgrense av Røykenveien, og det må etableres fartsdempere. I tillegg må fartsgrensen på Heggedalsveien forbi skolen senkes til 30 km/t. Dette er enkle tiltak uten store kostnader vi som kommune ber om at Vikens politikere raskt følger opp. Sikkerheten til barna våre trumfer alt – nå må det skje noe her.

Samtidig som vi kjemper for trafikksikkerheten i dette området, har vi en utfordring med stadig økende tungtransport. Både fordi E134 ikke er fullført og fordi vi har aktivitet fra Yggeset avfallsplass. Etter spørsmål fra leder, fikk hovedutvalg for samfunnstjenester en orientering i møte 13.2 om hvilke konsekvenser flytting av mellomlagring av matavfall for tidligere Røyken og Hurum fra Lindum til Yggeset ville gi av økt tungtransporttrafikk inn og ut av Yggeset, og hvilke kriterier som var lagt i anbudsforespørselen.

Besvarelsen på disse spørsmålene opplevdes rasjonelle. En fortsatt omlasting på Lindum ville medført 21 mil og 3-4 timers ekstra kjøring hver dag. Uhensiktsmessig både mht trafikkbelastning på en annen vei – E134 – miljømessig og kostnadsmessig. I tillegg til utfordring mht renovatørenes arbeidstidsbestemmelser.

Ordfører og leder av utvalg for samfunnstjenester følger situasjonen tett. Vi har bedt om en grundig analyse av årsdøgnstrafikken og konsekvensene for Røykenveien. Vi har bedt om at alle steiner skal snus, at det skal sees på om det finnes andre reelle muligheter å vurdere. Og vi er koblet på i sparringen på valg av løsning i den pågående anbudsprosessen.

Disse to sakene henger tett sammen. Det er en utfordring at Røykenveien belastes ytterligere. Samtidig må vi løse renovasjon i egen kommune. Det som er mer problematisk er at Oslo ikke har regulert område for sitt eget avfall, men kjører det ut til oss i Asker og gjør trafikkbelastningen på Røykenveien enda større. Noe som går ut over våre skolebarn.

Løsningen for mellomlagring av vårt matavfall på Yggeset er midlertidig (1.4.20-31.12.21). Kommunen ønsker å få etablert et permanent omlastingssted i egen kommune for avfall fra hele kommunen. Her vil det selvsagt bli medvirkning fra både politisk og innbyggerne.

Uansett er det nå viktig å få på plass raske tiltak for trafikksituasjonen i Heggedal, og her henger vi på fylkeskommunen og håper Skinnes kommer på møtet han er invitert til.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.