Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

NaKuHel Asker 25 år – og viktigere enn noen gang?

Artikkelforfatteren skriver om gledende rundt 2.000 menneskene som hver uke benytter seg av NaKuHel Askers mange tilbud på Sem. Blant annet barnehagen på stedet,

FOTO: KNUT BJERKE

Helserelaterte utgifter stiger årlig med enorme summer. Største delen går til «reparasjon» av sykdom. Dette kan over tid overstige vår samfunnsøkonomiske bæreevne. Derfor er møteplasser som NaKuHel Asker med sitt fokus på det friske i mennesket viktige.

Sykdomsmønstre er i endring. Samarbeid mellom forskere, leger, biologer, ingeniører og IT-spesialister fører til imponerende teknologiske fremskritt innen forskning, diagnostikk og behandling. Mange av de tradisjonelle sykdommene, som kreft eller hjerte- og karsykdommer, får vi trolig mer og mer «kontroll over». Samtidig ser vi at demens, stressrelaterte lidelser, depresjon og medisinsk uforklarte plager og symptomer (MUPS) tiltar.

Scenarioer viser at gjennomsnittlig levetid er på vei opp fra 81 til 86 år innen 2050. Det er fint, så lenge den siste livsfasen ikke er fullstendig dominert av svekket helse.

Vi har stadig nye og større forventninger til helsevesenet. Flere og flere av livets utfordringer søkes i dag løst av leger. Dette er utfordringer som tidligere kanskje ble løst på helt andre arenaer. Denne tendensen kaller sosiologene medikalisering, og kan blant annet knyttes til den forvitring av ulike strukturer i samfunnet vårt som tidligere ga hjelp og støtte i krevende faser av livet.

Skal vi som samfunn mestre dette, er det på høy tid å ha enda mer fokus på hva som skaper helse!

Vi ønsker bærekraftige mennesker i et bærekraftig miljø.

Et supplement til helsevesenets fokus på sykdom er å: Satse på tiltak som gir mennesker en mulighet til å bruke sine styrker, være engasjert, ta del i meningsfull aktivitet – uavhengig av livssituasjon, helse og alder. Bekjempe utenforskap og ufrivillig ensomhet – ofte med følge av depresjon. Legge til rette for mestringsopplevelser for å bygge robusthet, mental styrke og fremtidstro.

Vi ønsker bærekraftige mennesker i et bærekraftig miljø. Én måte å støtte opp under det på er å investere i gode møteplasser for fellesskap og aktivitet – aller helst generasjonsoverskridende. NaKuHel Asker (Nasjonalt senter for NaturKulturHelse) er et slikt eksempel. Møteplassen ved Semsvannet åpnet for 25 år siden, og har siden bygget opp et omfattende tilbud av aktiviteter for alle typer mennesker i alle aldre, med et mangfold av interesser. Daglig opplever vi hvor mye glede og mening stedet gir til de rundt 2.000 menneskene som benytter seg av NaKuHel Askers mange tilbud hver uke – enten det er samvær i en av kafeene, deltagelse i en aktivitets-gruppe, som 5-åring i NaKuHel-barnehagen, 10-åring på NaKuHel-dag, eller frivillig ildsjel som holder hjulene i gang.

Helsevesenet kan ikke alene gjøres ansvarlig for å holde oss friske! Store deler av helse skapes dessuten utenfor helsesektoren. Det er i dette bildet gode møteplasser har sin viktige, helsefremmende rolle. Samfunnsplanlegging, ressursbruk og disponering av finansielle støtteordninger bør gjenspeile nettopp det. Investering i denne typen tiltak kan på sikt føre til mindre galopperende økning i utgiftene for reparasjon – og bidra til god livskvalitet for mange.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.