Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Nå kommer slaget om Askers boligbygging

Kommuneplansjef Tor Arne Midtbø legger opp til mange endringer i arealdelen i Asker, blant annet ved å tilbakeføre flere områder fra bolig til LNF.

Kommuneplansjef Tor Arne Midtbø legger opp til mange endringer i arealdelen i Asker, blant annet ved å tilbakeføre flere områder fra bolig til LNF.

Foto: KARL BRAANAAS

Nesten 1.200 boliger ble igangsatt i Asker i fjor. Flere skal det bli. Askers mål er 525 nye boliger hvert år fremover. 

Føringene for boligbyggingen skal ut på høring i høst. Den prosessen har elementer av Nytt på nytt-oppgaven Hvem skal ut?

Tirsdag gikk kommuneplansjef Tor Arne Midtbø gjennom forslaget til kommuneplanens arealdel. Her kommer det frem hvilke prosjekter administrasjonen mener bør videreføres i den nye kommunen og hvilke som bør tas ut.

Det er ekstra sensitivt, fordi det er den første arealplanen i nye Asker. Altså et forsøk på å samordne det som har vært gjeldende utbyggingsplaner i Asker, Røyken og Hurum. 

I planen ligger det inne over 17.000 boliger. Det gir boligarealer de 30 neste årene. Utfordringen blir å styre hvor prosjektene kommer, fortrinnsvis innenfor de prioriterte vekstsonene. Ikke minst av hensyn til skolekapasiteten. Noen skoler er helt sprengt, men likevel har Asker over 2.000 ledige elevplasser.

En slik plan handler selvsagt ikke bare om boliger. Den handler om nærings­areal, sentrumsutvikling, handel, plassering av offentlige bygg, strandsonen og «kjøkkenregler».

Som en skygge over det hele ligger også nasjonale krav og føringer, særlig knyttet til transport.

For å synliggjøre endringene har kommunen laget en omfattende nettpresentasjon med avanserte kartløsninger som viser endringene og med begrunnelser for hvert av de over 300 innspillene som er kommet inn.

Prosessen har elementer av Nytt på nytt-oppgaven Hvem skal ut?

Planen fremstår som et forsøk på opprydning. Ikke minst ved at en rekke områder som tidligere har vært avsatt til bolig nå foreslås tilbakeført til LNF-områder. Målet er å skjerme dyrket mark.

Her er det mange potensielle konflikter. Det er lett å se for seg misfornøyde grunneiere, som har fått eiendommen sin avsatt til boligformål, men nå fratas muligheten til å realisere verdiene. Det finnes også nok av forsmådde grunneiere med nye prosjekter som er avvist.

Her er det bare å ta høyde for aktiv lobbyvirksomhet mot partiene helt frem til endelig vedtak neste vår.

På toppen av dette seiler det opp noen ekstra store saker. 

Eksempelvis foreslås det store endringer på Storsand, sør for Sætre. Selv om planen totalt sett legger opp til forholdsmessig flere boliger i sør enn i nord, kommer Storsand med en eim av sentrum/periferi-kamp innad i kommunen.

Føyka-saken er fortsatt uløst. To forslag er lagt inn – ett med og ett uten idrett – som Asker Skiklubb bes ta stilling til. Begge har boliger på kommunens eiendom i Askerparken.

Og forvent mye Blakstad fremover. Her foreslås det å gjøre om området til boliger når sykehuset legges ned i 2024. Flere griner på nesen av boliger her. Men dagens eier Vestre Viken kalkulerer med en betydelig salgssum for å finansiere nytt sykehus i Drammen. 

Alt dette må vurderes i en sammenheng. Det går med andre ord mot en komplisert høst i Asker.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.