Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Nå er det Askers tur

KREVER FLERE BUSSER: – Røykenveien er full i rushtiden, Slemmestadveien (bildet) er i ferd med å gå full, skriver Asker Venstre.

Buss. Det er på tide med et bussløft i Asker.

Busstilbudet er løftet i resten av Akershus. I år er Ruter tilført nye midler fra staten, etter budsjettforliket på Stortinget mellom Venstre, KrF, H og Frp.

Les også: Hallo, Asker-ordfører, fylkesordfører og Ruter-sjef

Et bussløft i Asker bør derfor kunne komme.

Hvorfor trengs et bussløft? Røykenveien er full i rushtiden, Slemmestadveien er i ferd med å gå full.

Opptil 30 prosent av Askers befolkning bor ikke i gangavstand fra et godt kollektivtilbud, og bilen blir da foretrukket av mange.

Mange tar tog og buss inn mot Oslo, men inn til Asker er kollektivandelen fra blant annet Røyken pinlig lav.

På kort sikt er det bussen som kan gjøre det lettere for flere å reise kollektivt og gi mindre kø for dem som må kjøre bil. På 4–7 års sikt er flere utslippsfrie hurtigbåter og mer togkapasitet realistisk å få til.

En hurtigere Spikkestadbane bør være målet senest når ny togtunnel i Oslo står klar i 2032.

Hva innebærer så en styrking av busstilbudet på kort sikt?

Det er særlig behov for nye busslinjer til Asker fra ulike deler i dagens Røyken kommune og Heggedal. Vi tenker ofte at pendlerstrømmene primært går mot Oslo, men det er overraskende mange i Røyken og Asker sør som arbeider i Asker, enten i sentrum eller områder som Drengsrud.

I tillegg er det mange som kommer til Asker for å ta toget mot Oslo eller Drammen.

Det må etableres en buss fra Heggedal langs Røykenveien. Det må etableres en busslinje fra Bødalen og Slemmestadveien direkte til Asker.

Flere bussruter må få høyere frekvens. Det må opprettes bussruter for Undelstad, Ånnerud/Gamle Drammensveien og Bleikeråsen.

Fremkommeligheten for bussen inn til og gjennom Asker sentrum er ikke god nok. Vi må nå forsøke å bedre busstilbudet først for å se om vi får flyttet flere fra bil til buss.

Vi må vurdere å videreutvikle Lensmannslia som bussholdeplass inntil ny bussterminal over togsporene er etablert.

For å få bussen frem, må vi starte arbeidet med å få på plass kollektivfelt inn mot Asker stasjon. En tiltaksplan for dette må utarbeides av Ruter, kommunene og fylket. Finansiering må finnes.

Inntil disse kollektivfelt er på plass bør Asker ikke øke antall arbeidsplassparkeringer i Asker sentrum.

Med styrket busstilbud bør forholdene da ligge til rette for at kollektivandelen for dem som arbeider i Asker kan øke.

I påvente av dette må Asker kommune ta en mer foroverlent rolle. De tiltagende køproblemene og alvorlige trafikksikkerhetsproblemene vil avhjelpes av færre biler. Asker må derfor være villig til å ta nye grep.

Ett av disse grepene kan være å finansiere prøveordninger med nye bussruter eller endring av sonegrenser, i en prøveperiode.

Sone 2V bør utvides til å inkludere Slemmestad og Bødalen, for å redusere trafikken på Slemmestadveien. Sone 2V bør også utvides til å inkludere Spikkestadbanen, på samme måte som Kolsåsbanen ligger i sone 2V.

Et annet grep er å prøve ut rushtidsbommer for buss på egnede steder som for eksempel Fekjan, for å se om det kan bedre den totale mobiliteten i kommunen.

Det er meget positivt at Asker Høyre også er positiv til dette forsøket.

Men, de kommunene som er villige til å prøve ut restriktive tiltak, bør også belønnes med større budsjettinnsats fra Ruter. Ikke motsatt slik man kan få inntrykk av.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Ruters busstilbud må styrkes i Asker. For mindre kø, for bedre trafikksikkerhet og for bedre lokalmiljø. Det er Askers tur nå.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.