Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Nå eller aldri for Ringeriksbanen

Ringeriksbanen er planlagt å starte med en tunnel under Bærum fra Sandvika stasjon til Sundvollen.

Ringeriksbanen er planlagt å starte med en tunnel under Bærum fra Sandvika stasjon til Sundvollen. 

ILLUSTRASJON: Bane Nor

Det neste halvåret blir helt avgjørende for om Ringeriksbanen, og dermed også Bergensbanens forkortelse med én time, blir realisert.

Prosjektet har aldri vært viktigere for næringslivet, arbeidsplassene og kommunene på hele strekningen mellom Norges to største byer. Realisering har heller aldri vært nærere.

Dersom ikke regjeringen i løpet av de nærmeste månedene innfrir sine mangeårige, gjentatte løfter om byggestart for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Høgkastet-Hønefoss (FRE16) i 2021/ 2022, vil prosjektet i realiteten skyves ut i det blå. 

De kommende uker og måneder er derfor en skjebnetime – et nå eller aldri også for Bergensbanens lenge etterlengtede forkortelse med én time.

Den statlige reguleringsplanen for FRE16 ble godkjent av regjeringen for snart ett år siden. Planleggingsarbeidet er ferdig, den eksterne kvalitetssikringen er gjennomført og prosjektet er for lengst i gang med nødvendig innløsing av eiendommer i de aktuelle utbyggingsområdene.

Parallelt med denne omfattende, statlige satsingen, har både kommuner og næringsliv langs Bergensbanen planlagt og lagt til rette for helt nødvendig utvikling og vekst, med utgangspunkt i den største samferdselsinvesteringen som skal gjøres siden Bergensbanen ble bygget. 

Det er allerede investert flere milliarder kroner langs strekningen, og det er skapt enorme forventninger som må innfris.

For flere av regionene langs Bergensbanen vil realisering av Ringeriksbanen og ny E16 Høgkastet-Hønefoss være helt avgjørende for videre utvikling og vekst. 

Prosjektet vil blant annet:

  • Bidra til å skape en helt ny bo- og arbeidsmarkedsregion drøye 30 minutter fra Oslo, som vil avlaste fremtidig press på hovedstadsområdet.
  • Binde sammen regioner langs Bergensbanen og øvrige deler av Viken fylkeskommune.
  • Binde Østlandet og Vestlandet nærmere hverandre med en redusert reisetid på én time.
  • Bidra til betydelig samfunnsmessig verdiskaping på hele strekningen Oslo-Bergen, spesielt i Ringeriksregionen og Hallingdal, men også på Voss og i Bergensområdet/ Vestland.
  • Bidra til at tog blir et reelt og kraftfullt samferdselstilbud til den største reiselivsregionen i landet, Hallingdal, noe som er blitt ytterligere nødvendiggjort som følge av covid-19-krisen.
  • Bidra til å gjøre tog mer konkurransedyktig i forhold til fly mellom Oslo og Bergen, og med det tilrettelegge for mye mer miljø- og klimavennlig persontransport.
  • Bidra til å gjøre jernbane mer konkurransedyktig i forhold til veitransport, og dermed tilrettelegge for mye mer miljø- og klimavennlig gods- og varetransport.

På bakgrunn av FRE16-prosjektets enorme regionale og nasjonale verdi – og alle forsikringer og løfter som er gitt de senere årene – oppfordrer næringslivet langs hele Bergensbanen på det sterkeste regjeringen og Stortinget til å prioritere prosjektet i den nye Nasjonal Transportplan 2022–2033. 

Investeringsbeslutningen må deretter vedtas slik at byggestart skje i 2021/ 2022.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.