Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Myke trafikanter og Røykenveien

– Østsiden av Røykenveien fra lyskrysset ved Heggedalsveien/Øvre Gjellum vei og nordover mot Guibekken i er mange år er blitt kraftig forsømt hva gjelder sikkerhet for myke trafikanter, skriver innsenderen.

 Østsiden av Røykenveien fra lyskrysset ved Heggedalsveien/Øvre Gjellum vei og nordover mot Guibekken i er mange år er blitt kraftig forsømt hva gjelder sikkerhet for myke trafikanter, skriver innsenderen.

Foto: KARL BRAANAAS

Ikke glem myke trafikanters behov når utbedring av forholdene i området ved krysset mellom Røykenveien og Heggedalsveien nå vurderes.

Asker kommune jobber for tiden med å få på plass noen hundre meter med gang- og sykkelsti langs Vollenveien inn mot Røykenveien. Fint!

Og Heggedalsposten kan melde at Vegvesenet og andre berørte myndigheter nå ser på hvordan man kan bedre sikkerheten langs Røykenveien gjennom Heggedal. Flott!

I den forbindelse ønsker jeg å minne om at østsiden av Røykenveien fra lyskrysset ved Heggedalsveien/Øvre Gjellum vei og nordover mot Guibekken i mange år er blitt kraftig forsømt hva gjelder sikkerhet for myke trafikanter.

Skal vi som bor der til butikk, buss, skole, idrettsanlegget og så videre, må vi krysse Røykenveien minst én gang (to ganger hvis vi for eksempel skal på tur i skiløpene). 

Men mellom lyskrysset og bensinstasjonen finnes det ingen fotgjengerovergang eller annet hjelpemiddel som kan gjøre livet for myke trafikanter sikrere og enklere.

Den eneste skikkelige løsningen her, er å forlenge eksisterende fortau med de ca. 100 meter som gjenstår bort til lyskrysset (som kanskje kan bli erstattet av en rundkjøring). Dette kan gjøres uten å ta noe som helst av parkeringsplassen ved idrettsanlegget.

Den slags koster både tid og penger, og mens vi venter på at noe slikt skal kunne gjennomføres, bør ett av følgende mer kortsiktige tiltak være mulig:

1. Fotgjengerovergang. Denne kan eventuelt utstyres med blinkende gult lys som blir rødt kun når en fotgjenger har trykket på knappen, så unngår man at bilistene blir «blinde» for en fotgjengerovergang som benyttes av få folk.

2. En trafikkøy der dagens fortau ender (tilsvarende det man har der Guiveien møter Røykenveien et stykke nord for bensinstasjonen). Det vil kreve utvidelse av veibanen, men det er det plass til på vestsiden, så sant viljen til handling er til stede.

Og dersom man eventuelt skulle bestemmer seg for å redusere fartsgrensen på Røykenveien gjennom Heggedal (et forslag som nå er oppe til vurdering) og anlegge fartshumper på strategiske plasser, ja da man sørge for at en av disse blir et opphøyd fortau som gjør det mulig for oss som bor i nevnte område å krysse Røykenveien på en trygg og sikker måte.

Det pågår for tiden en storstilt utbygging i Heggedal. Det er fornuftig politikk, men det fører selvsagt til økende trafikk. Å pøse på med stadig flere biler, uten samtidig å ta grep hva angår trafikksikkerhet og støyskjerming, vitner om manglende helhetstenkning.

Vi er for tiden cirka ti husstander som er berørt av ovennevnte problem, og snart blir det flere, også her. Det er snakk om alt fra småbarnsfamilier til pensjonister.

For ordens skyld: To av eiendommene grenser mot Vollenveien, og de vil kunne benytte den planlagte, nye gang- og sykkelstien der og ta omveien om Guibekken når de skal til buss, skole, butikk etc. (dette kan til dels gjøres allerede i dag). Men det hjelper ikke alle de andre husstandene.

Vi trenger at myndighetene tar også vår situasjon med i betraktning. Minst ett av de nevnte forslagene kan gjennomføres både raskt og rimelig. Gjør det nå – før det går galt!

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.