Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Mustafas ansikt viser oss hvem vi er

– Mustafa har vokst opp i Norge, han er en ressurs og han er en del av vår fremtid, skriver innsenderne om Mustafa Hasan (18), som skal sendes ut av Norge.

– Mustafa har vokst opp i Norge, han er en ressurs og han er en del av vår fremtid, skriver innsenderne om Mustafa Hasan (18), som skal sendes ut av Norge.

Foto: TRINE JØDAL

Mustafas sak har vist hvor urettferdig og inhuman norsk asyl- og innvandringspolitikk har blitt. Folk spør oss hvorfor det er behov for et nytt parti. Derfor.

Norge har stadig strammet inn asyl- og innvandringspolitikken de siste åtte årene, anført av statsråder fra Høyre og Frp. Innvandringsregulerende hensyn har i økende grad trumfet barns beste og menneskelige hensyn. 

Vi har sett grelle eksempler på foreldre som blir kastet ut av landet, mens barna måtte bli. 

Vi har sett eksempler på mennesker som har blitt returnert til land de ikke kommer fra, eller aldri har vært i. Og søsken, med lik sak, få ulik behandling i utlendingsforvaltningen. 

Og ikke minst har vi sett menneskelige ressurser gå til grunne i påvente av en evig lang saksbehandlingstid. 

Kristin Walstad, tidligere KrF-politiker i Asker, er første nestleder i Partiet Sentrum.

Kristin Walstad, tidligere KrF-politiker i Asker, er første nestleder i Partiet Sentrum.

FOTO: PRIVAT

Vi mener utviklingen truer vår nasjonale identitet, basert på våre fellesverdier: Respekt for menneskeverdet. Nestekjærlighet. Likeverd og solidaritet. 

Vi har vokst opp med menneskerettighetene på barne-TV. De ble en del av oss. Gjør Norge unntak for asylsøkere? Det oppleves sånn.

Mustafa har vokst opp i Norge, han er en ressurs og han er en del av vår fremtid. Partiet Sentrum mener at det er et stort behov for å styrke prinsippet om barnets beste i utlendingsforvaltningen, i tråd med FNs barnekonvensjon artikkel 3.

Ifølge Nasjonal institusjon for menneskerettigheter (NIM) utsettes enslige mindreårige asylsøkere over 15 år for usaklig forskjellsbehandling. Norge bryter dermed FNs barnekonvensjon. 

Også FNs barnekomité, FNs menneskerettighetskomité og FNs torturkomité har kritisert Norge for behandlingen av denne gruppen barn. Vi vil derfor ha en gjennomgang av Norges behandling denne gruppen barn gjennom de siste 20 årene.

Retten til familieliv er en menneskerett som Norge er forpliktet til å følge. Norge har uoverstigelige hindringer og barrierer i søkeprosessen om familiegjenforening, ifølge FNs høykommissær for flyktninger. Retten til familieliv gjelder også for din familie, Mustafa.

Det norske folk ønsker en kontrollert og begrenset innvandring. Det har vi, men vi oppfatter at det å nekte lengeværende barn opphold ikke er et innvandringsregulerende tiltak. Det føles urimelig og uverdig at vi praktiserer regelverket slik at lengeværende barn og unge nektes en fremtid i Norge og at familier ikke får holde sammen.

Vi er kritiske til den manglende rettssikkerheten i Utlendingsnemnda (UNE), slik det fremkommer i blant annet Graver-utvalgets utredning fra 2017. 

Asylsøkere ikke får imøtegå UNEs argumenter og saksfremstilling, og de sjelden får mulighet til å forklare seg muntlig. Mange av sakene i UNE blir behandlet av nemndledere alene, og nemndleder bestemmer om sakene skal behandles av én person. 

Risikoen for gale vedtak kan føre til at asylsøkere tvangsutsendes til reell risiko for forfølgelse.

Vi mener UNE må erstattes av et nytt klageorgan som ivaretar asylsøkeres rettssikkerhet.

Utlendingsforvaltningen styres av politiske signaler. Derfor er din stemme viktig ved høstens valg.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.