Vi har fått en samling flyktningbarn som det er bestemt skal sendes tilbake dit de kom fra. Årsaken er at de blir 18 år gamle ganske snart, og da er de jo myndige – etter norsk lov.

Les også: – Støttegrupper kan gi falskt håp for asylsøkere

Les også: Ap-topp: – Hjerterått å sende Mustafa (15) ut av Norge

Les også: Må alltid være rom for skjønn

Men hva er de i Østen? Er de myndige der? Hva skal de gjøre der? Det er jo fremdeles krig der borte som vi faktisk er med i.

Ville vi sendt våre barn dit? Og hvorfor denne 18-årsgrensen?

Flyktningbarna bør få være her til de har fått en utdannelse som de kan bruke hjemme og her og i resten av verden. De bør få bli voksne her.

Det er endringer i verden i retning av at gjerder mellom religioner, folkeslag og nasjonaliteter blir svakere eller borte. Vi er på vei til å finne ut hva som skiller og hva som er likt. Toleransegrensene blir litt mindre absolutte.

Da kunne vi kanskje fått utvidet vårt kjærlighetsevangelium til å gjelde alle nasjoner, sånn etter hvert.

Komme hverandre nærmere? La oss ta jobben med å gi ungdommene, de snart 18-årige, eller mer, en skikkelig utdannelse. La oss gjøre det vi kan for dem.

Voksne folk fra Østen dukker stadig opp på skjermen. Det er tydelig at de har innebygd en sivilisasjon som er 4.000 år gammel, minst.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Det har ikke vi. De har noe å lære oss. De beriker vårt samfunn. Vi trenger dem. Med de tekniske hjelpemidlene vi har nå for tiden, vil dette føre til spennende granskninger og samtaler – og endringer av lover og mentaliteter.