Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Motorveibroen må vekk

– Statens vegvesen bør snarest sette rivning av broen som premiss for planleggingen, skriver innsenderen.

– Statens vegvesen bør snarest sette rivning av broen som premiss for planleggingen, skriver innsenderen.

Foto: KIM VAN DER LINDEN

Budstikka refererte 22. mars fra en orientering Statens vegvesen ga til formannskapet i Bærum om neste etappe på ny E18 fra Ramstadsletta til Nesbru. Overskriften var «Uviss fremtid for motorveibro».

Formannskapet fikk hakeslepp da prosjektleder Bjørn Nyquist ikke kunne garantere at den nåværende motorveibroen vil bli revet. Tvert imot kan den bli nødvendig for busstrafikk og som omkjøringsvei i tilfelle av tunnelstengning.

Kommunestyret behandlet i fjor «Prinsipper for fremtidig utvikling av Sandvika sjøfront». Hele poenget her er å åpne byen mot sjøen. I dag er motorveibroen en støyende barriere mellom byen og fjorden. En avgjørende premiss er at motorveibroen blir fjernet.

Ny E18 skal krysse under Sandvikselven i to løp med tre kjørefelt i hvert løp. Ved trafikkuhell eller ved vedlikehold må det kunne kjøres toveistrafikk i det ene løpet. Det finnes angivelig teknologi for feltanvisning som muliggjør fire kjørefelt ved nedsatt hastighet. I så fall kan tre felt brukes i rushretningen. Bekkestutunnelen ble for øvrig utbedret kun ved nattestenging.

Ved brann må det andre løpet brukes til evakuering, og begge tunnelløpene blir stengt. Trafikken må da ledes gjennom lokalveinettet. Det vil åpenbart skape store trafikale problemer i noen timer før evakueringsløpet kan gjenåpnes.

Ragnar Molland representerer Senterpartiet i Bærum kommunestyre og formannskap.

Ragnar Molland representerer Senterpartiet i Bærum kommunestyre og formannskap.

Foto: KARL BRAANAAS

I Operatunnelen kjøres det toveistrafikk i ett løp ved trafikkuhell og vedlikehold. Det er ingen dedikert omkjøringsvei utover ringveiene som har mye trafikk fra før. 

Oslo sentrum er i ferd med å bli bilfritt og gir ingen mulighet for omkjøring. Når dette ikke fremstår som problem, skyldes det at tunnelbrann er ytterst sjeldent. Det eneste jeg har funnet er en liten bilbrann i Festningstunnelen i 2009. Den førte til trafikk-kaos i noen timer.

Sandvika skal ha et fremtidig lokalveinett i form av bygater. Disse skal ikke fremstå som barriere mot sjøen. Samtidig skal det være en ringvei som vil krysse Sandvikselven, men med en langt mindre dominerende bro. 

Det virker helt urimelig at det skal være omkjøringsmulighet gjennom Sandvika med samme kapasitet som E18 når dette ikke finnes i Oslo, neppe andre steder i landet heller.

Statens vegvesen og Bærum kommune må ble enige om reguleringsplanen for E18 inklusive omkjøringsmulighet. Bærum kommune er reguleringsmyndighet. Det synes utenkelig at kommunestyret vil godkjenne en plan som innebærer å beholde nåværende motorveibro.

Statens vegvesen bør derfor snarest sette rivning av broen som premiss for planleggingen og kommunisere det til kommunen. Jeg stiller også spørsmålet om Bærum kommune på egen hånd bør igangsette regulering av Sandvikas sjøfront i stedet for kun å være høringsinstans for reguleringsarbeidet til Statens vegvesen.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.