Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Monstermaster og miljøbekymringer

Dropp master, og legg høyspentkabelen gjennom Bærum i bakken, skriver Haakon Christopher Sandven i Bærum Høyre.

FOTO: ØIVIND HAUG/EVA WIDENOJA/EFLA (ILL.)

Statnett mener at 38 meter høye høyspentmaster gjennom hele Bærum har «liten negativ miljøpåvirkning». Jeg er uenig.

Når linjenettet nå skal oppgraderes har Statnett anbefalt luftstrekk fremfor kabel i grøft/tunnel. Begrunnelsen er prisforskjellen. Altså penger. Men når man dramatisk endrer nærmiljøet i Norges mest tettbygde strøk, så er det mer enn de direkte utgiftene knyttet til oppgradering som må legges til grunn.

De nye planlagte mastene er dobbelt så høye som dagens master. Det handler om 40 master på nesten 40 meter hver. Det høyeste bygget i Bærum i dag er Rådhustårnet på 31 meter. Det setter høyden i perspektiv. Det er få som vil bo, leke, trene eller ferdes ved siden av slike enorme elektriske installasjoner. Det vil gi en forringet bokvalitet og en forverret opplevelse av å ferdes ute i naturen og nærmiljøet vårt.

De nye mastene har en levetid på 90 år. Det vil si at hele tre generasjoner med familier skal leve og ferdes under disse installasjonene. Da dagens master ble bygget for 70 år siden var det nesten bare grønt- og landbruksareal langs luftledningstraseen. Bærum var et landlig område, med gårder og få hus. I dag er vi blitt en storkommune. Det bor det 6250 mennesker langs traseen, målt 120 meter fra senter av luftledningen. Hvem vet hvor mange som bor der om 90 år?

De nye mastene blir faktisk synlige fra nesten hvor som helst i hele Bærum

Statnett mener at traseen forblir uendret når mastehøyden dobles. Det er selvsagt ikke riktig. I konsesjonssøknadens vedlegg 10 («Konsekvensutredning landskap») er det et synlighetskart for dagens master og de nye mastene. Kartene er ikke til å ta feil av. De nye mastene blir mye mer synlige fra en veldig mye større del av kommunen. Det er altså langt flere enn de som bor innenfor et 120-metersbelte som blir berørt når høyden dobles. De nye mastene blir faktisk synlige fra nesten hvor som helst i hele Bærum, inklusive fra høyder som Tanumtoppen, Kolsåstoppen og Holmenkollen. Dagens master går i en viss grad i flukt med terreng og trær, mens de nye vil rage høyt over. Det gir selvfølgelig et veldig forringet landskapsbilde.

Statnett har også konkludert med at det å legge ledningene i grøft/tunnel kun har «liten positiv miljøpåvirkning». De fleste som bor i nærheten vil være uenige i dette. Det å fjerne luftlinjene vil frigjøre store arealer, skape et betydelig bedre bo- og friluftsmiljø og gi en sterk visuell forbedring i Bærum.

Bærum kommune er i en spesiell situasjon. Det finnes nemlig ingen andre steder i Norge hvor høyspentmaster går gjennom like tettbygde områder. Det er bare å se på NVE sin karttjeneste Atlas. Der kan man følge hver eneste høyspentlinje i Norge meter for meter. Selv om jeg har brukt flere timer på å saumfare kartet finner jeg ingen områder i hele Norge som ligner en gang. Når så mange mennesker blir så sterkt berørt er konklusjonen klar: Dropp monstermaster og legg kabelen i bakken.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.