Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Mobbing i Askerskolen – er vi på rett vei?

– Målet er nulltoleranse for mobbing i Askerskolen, skriver Kent Inge Stenberg Ryen, som er kommunestyrerepresentant for Asker Høyre.

– Målet er nulltoleranse for mobbing i Askerskolen, skriver Kent Inge Stenberg Ryen, som er kommunestyrerepresentant for Asker Høyre.

FOTO: PRIVAT

Kommunestyret behandlet 15. juni tilstandsrapporten for grunnskolen i Asker. 

Rapporten er en viktig temperaturmåler på både kvalitet, innhold og læringsmiljø i Askerskolen. Spesielt viktig for læringsmiljø er tallene for hvordan elevene våre oppfatter opplevd mobbing.

Sammenligner vi tallene for mobbing fra forrige tilstandsrapport med tallene for inneværende år, ser vi dessverre en noe stigende tendens for tallene for opplevd mobbing blant elever i 7. klasse, fra 5,3 til 6,8 prosent. 10. klasse har samtidig en tilsvarende nedadgående trend fra 3,2 til 2,6 prosent. 

Dette kan ha mange årsaker, og i et skoleår som tidvis og stedvis har vært preget av unntakstilstand, er det kanskje ikke lett å lese tallene korrekt. 

Det er dessuten ikke alltid samsvar mellom antall elever som sier de opplever mobbing, og antall mobbesaker som blir rapportert og registrert gjennom såkalte aktivitetsplaner. 

Et fullstendig bilde av omfanget av mobbing og hvordan det blir håndtert får vi som politikere derfor dessverre ikke gjennom tilstandsrapporten, og jeg har derfor etterlyst mer informasjon som kan si noe om hvorvidt trendene i elevundersøkelsen også gir utslag i antall registrerte saker, kontakter med mobbeombudet i Viken og så videre.

Det mest gledelige ved årets tilstandsrapport når det gjelder mobbing vil jeg si er at det er færre som opplever mobbing fra voksne og ansatte på skolen.

Slike tilfeller er det klare regler for hvordan skal håndteres gjennom såkalt skjerpet aktivitetsplikt. Fokus på skjerpet aktivitetsplikt sto sentralt da kontrollutvalget og kommunestyret behandlet en egen mobberapport i fjor høst kalt forvaltningsrevisjon for psykososialt skolemiljø. 

Kommunedirektøren la da frem en rekke konkrete tiltak for å sikre at denne skjerpede aktivitetsplikten ble fulgt opp på skolene.

Parallelt med at kommunestyret fikk tilstandsrapporten for grunnskolen fikk også kontrollutvalget en oppfølging av denne mobberapporten, som viser at på tross av alle iverksatte tiltak, så mener fortsatt over en tredjedel av skolene at de ansatte bare delvis og i noen grad er kjent med denne skjerpede aktivitetsplikten og hva den innebærer. 

Det er langt fra godt nok, og viser at vi har mer å gå på, selv om tallene fra elevundersøkelsen peker i riktig retning. 

Det ble også gjort et poeng av at involveringen av elevråd og foreldreutvalg i drøfting av elevundersøkelsen og andre kartlegginger er for dårlig.

Jeg er derfor spesielt glad for at ungdomsrådet i Asker har vært så tydelige i sin involvering og i sine tilbakemeldinger om tilstandsrapporten, spesielt på det som gjelder mobbing og utenforskap. 

Deres innspill er nå anerkjent og videresendt fra kommunestyret som verdifulle bidrag til videre oppfølging av både tilstandsrapport og mobberapport, slik at vi sammen kan nå målet om nulltoleranse for mobbing i Askerskolen.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.