Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Mobbeombud eller andre tiltak?

– Foreldre og barn som opplever mobbing, skal ha et kontaktpunkt å gå til, skriver innsenderne.

– Foreldre og barn som opplever mobbing, skal ha et kontaktpunkt å gå til, skriver innsenderne.

ILLUSTRASJONSFOTO: TRINE JØDAL

Asker kommune har nylig styrket arbeidet med læringsmiljø og veiledning av skolene, og kommunen har nå tre dedikerte fagpersoner som jobber spesifikt med dette. 

I partiene i posisjonen har vi foreløpig ikke bestemt oss for om vi vil si ja eller nei til kommunalt mobbeombud, men vi er sikre på at vi ønsker en grundig og bred vurdering av alle tilgjengelige tiltak, før vi konkluderer. 

Det vil vi alle tjene på – og aller mest de elevene som opplever en utrygg skolehverdag, blir mobbet eller krenket.

I kommunestyret 8. september tok Frp opp forslag om kommunalt mobbeombud i forbindelse med en sak om forvaltningsrevisjon av psykososialt skolemiljø i Askerskolen. Forslaget fikk kun Frps og SVs stemmer, og falt.

I debatten kom det tydelig frem at alle partier i Asker har et oppriktig og dypt engasjement i alt som dreier seg om å forebygge og stoppe mobbing. Dette engasjementet, på tvers av partipolitikk, er viktig. 

Når et stort flertall i kommunestyret i denne omgang ikke ønsket å støtte Frps forslag, var det ikke fordi et kommunalt mobbeombud i seg selv er en dårlig idé, men fordi vi da ville ha bundet oss til ett spesifikt virkemiddel, uten at andre like gode tiltak er vurdert.

Ett av hovedpoengene med mobbeombud er at foreldre og barn som opplever mobbing, skal ha et kontaktpunkt å gå til når de opplever at skolen – eller barnehagen – svikter i oppfølgingen av mobbesaker. Det var grunnen til at det ble innført en ordning med slike mobbeombud i 2018, i fylkeskommunen. 

Mobbeombudet i Viken er et team på seks personer, og tjener i dag både skoler, foreldre og elever i Asker. De har generelt kapasitet til å ta imot de henvendelsene de får med relativt kort responstid.

Et annet slikt kontaktpunkt for foreldre og elever kan være et kommunalt innsatsteam mot mobbing. Dette er tverrfaglige team, som gjerne består av ressurser fra PPT, helsesykepleier, barnevernstjenesten, kommunepsykolog osv. 

Kontakter du et slikt innsatsteam, skal du typisk ha blitt kalt inn til et møte senest innen fem dager. Mobbeombudet i Viken jobber tett med slike innsatsteam, og flere kommuner som tidligere har hatt egne kommunale mobbeombud, har nå gått bort ifra dette og i stedet vridd innsatsen over på slike team. 

Erfaringene med kommunale mobbeombud er derfor ikke entydige, og det kan like gjerne være at et kommunalt innsatsteam med utgangspunkt i de ressursene kommunen allerede har, i tett samarbeid med mobbeombudet i Viken, er en bedre vei å gå for Asker.

Til slutt vil vi understreke at det er de som står nærmest barna i det daglige som gjør den aller viktigste jobben med å skape godt miljø på skoler og i barnehager og med å forebygge og stoppe mobbing og krenkelser. 

Som folkevalgte er det vår oppgave å gi så gode rammer som mulig og velge de tiltakene som virker best og mest direkte.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.