Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Misvisende om Askers pleie og omsorg

Torleiv Ole Rognum (KrF) leder helse- og omsorgskomiteen i Asker.

Torleiv Ole Rognum (KrF) leder helse- og omsorgskomiteen i Asker.

Foto: PETTER SØRNÆS

I Budstikka 21. august gjengis Kommunebarometerets tall for pleie- og omsorgstjenesten i Asker og Bærum. Tallene for Asker er misvisende. 

«Feilregningen» beror på at Asker samarbeider med Røyken kommune om Bråset, et av landets største sykehjem med 200 plasser. Halvparten av beboerne kommer fra «gamle Asker». Det betyr at mer enn fjerdepart av sykehjemsbeboere fra Asker kommune betjenes av ansatte med formell ansettelse i Røyken kommune. 

Forholdet mellom antall sykehjemsbeboere fra «gamle Asker og antall sykehjemsleger og geriatriske sykepleiere med formell ansettelse i «gamle Asker» kommune blir derfor helt misvisende. Når Hurum, Røyken og Asker blir en kommune fra nyttår, vil tallene se ganske annerledes ut.

Barometerets angivelse av lav andel plasser for demente og få sykepleiere med geriatrisk spesialutdannelse er også feil, men det skyldes feil i tallgrunnlaget som kommunen har oppgitt.

I virkeligheten ligger Asker nokså godt an når det gjelder bemanning i forhold til antall beboere. I brukerundersøkelser og på NHOs serviceundersøkelse skårer Asker svært bra innen helse- og omsorgssektoren. I Helse- og omsorgskomitéens dialogmøter med brukerrepresentanter fra sykehjemmene får vi mye positive tilbakemeldinger. Men økt aktivitetstilbud og noe mer lokal matlaging blir ønsket av noen.

KrF har ved flere korsveier etterlyst mer aktivitetstilbud i sykehjem og omsorgsboliger. Når det nye programmet «Aktiv omsorg» kommer opp å gå, vil dette bedres. Vi venter oss også mye av at musikk terapi tas i bruk i tjenesten for sykehjemsbeboere.

KrF vil ha sykehjem og omsorgsboliger som ikke er for store og som ligger der folk bor, helst nær sentre og samlokalisert med andre typer boliger. Da vil beboerne lettere kunne opprettholde sitt sosiale nettverk.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.