Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Mer vei for pengene

E16: – Strekningene Wøyen-Bjørum (åpnet i 2009) og Sandvika-Wøyen er utførelsesentrepriser, skriver innsenderen. Her fra arbeidet med ny E16 mellom Vøyenenga og Sandvika i sommer.

Veibygging. Statens vegvesen går nye veier i arbeidet med ny E16 over Sollihøgda og flere andre veiprosjekter i Norge.

Det gjør at samfunnet får mer igjen for milliardene som brukes på nye veier.

Les også: Stenger to tunneler i ett år

Les også: Slik vil byggingen av Ringeriksbanen påvirke lokalmiljøene

Statens vegvesen planlegger og bygger nye riks- og fylkesveier. For tiden har vi 50 store byggeprosjekter på riksveiene. Nasjonal transportplan og flere fylkesveiplaner viser at det fortsatt er et stort behov for nye og bedre veier.

Utførelsesentrepriser er det vanlige i Statens vegvesen med 95 prosent av omsetningen. Her bygger entreprenørselskapene veistrekningen slik Vegvesenet har planlagt den i detalj.

Strekningene Wøyen-Bjørum (åpnet i 2009) og Sandvika-Wøyen er utførelsesentrepriser. Den siste strekningen åpner neste år.

Siden tidlig 2000-tallet har Vegvesenet jobbet for at entreprenørene i langt større grad også skal inn i byggeplanleggingen av flere nye veiprosjekter. Det betyr at entreprenøren tar mer ansvar for risikoen for gjennomføringen av veiprosjektet.

Det gjelder både økonomi og det praktiske byggearbeidet. Dette gir entreprenøren større frihet i hvordan veiprosjektet skal gjennomføres,

Nå bruker Vegvesenet i større grad totalentrepriser. Det gir entreprenøren et større ansvar for detaljene om hvordan det skal bygges. Det er Vegvesenet som tar den økonomiske risikoen for uforutsette forhold som dårligere fjellkvalitet og andre forhold i grunnen. I byggeperioden kontrollerer Vegvesenet byggearbeidet i alle tilfeller.

Det er et mål å øke andelen totalentrepriser til 30–40 prosent av årlig bevilgende investeringsmidler innen 2020 på landsbasis. Dette er relativt store kontrakter. Vegvesenet vil lyse ut deler av E16-strekningen Bjørum-Skaret som en totalentreprise.

Det er kostbart å bygge vei i Norge. Fra 2018 til 2023 skal Vegvesenet bygge nye riksveier til en verdi av 22,5 milliarder kroner i året. I Akershus skal det bygges nye fylkesveier for 650 millioner fra 2018 til 2021.

God organisering og riktige kontraktsformer til utvalgte prosjekter kan gi samfunnet betydelige gevinster. De siste 10–15 årene har bevisstheten økt om at valg av ulike samarbeidsformer mellom Vegvesenet og entreprenørselskapene har stor betydning for kvaliteten og prisen på sluttproduktet. Samtidig har det også vært viktig at veiprosjektet må ta miljøhensyn, og at det skal være trygt å være veiarbeider.

Det kan ha dannet seg en myte om at norsk veibygging har vært lite effektiv. En rapport fra 2017, laget på bestilling fra Samferdselsdepartementet, viser at veiprosjekter i Norge er like effektive som veiprosjekter i Sverige og Danmark.

Den billigste firefeltsveien i Norden er bygd av Statens vegvesen på E6 over Kolomoen i Stange kommune langs Mjøsa.

Vegvesenet bruker flere typer kontrakter i veiprosjekter. Det vanligste er at entreprenøren med det laveste anbudet får jobben. Vegvesenet kan også vurdere kvalitet, organisering, gjennomføringsevne sammen med pris, for å finne den entreprenøren som totalt sett har det beste tilbudet.

Vegvesenet jobber med å lyse ut deler av strekningen Bjørum-Skaret, slik at det endelige valget av entreprenør skjer etter såkalt konkurransepreget dialog.

I en slik tidlig involvering av tilbyderne skal Vegvesenet drøfte seg frem til gode løsninger for utbyggingsprosjektet sammen med utvalgte entreprenører.

Statens vegvesen har gjennom årtier bygget opp en god og bred kompetanse innen planlegging og bygging av veier. Når politikerne sier ja til gode finansieringsløsninger og lange utbyggingsstrekninger, viser erfaringene at vi kan bygge nye veier raskt og effektivt, slik vi blant annet gjorde på E6 langs Mjøsa.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Det er også tilfelle med ny E16 fra Sandvika til Skaret. Vi holder tempoet oppe som planlagt, selv om grunnforholdene er krevende. Det er utfordrende å bygge ny vei gjennom befolkningstette områder samtidig som trafikken på dagens E16 kjører gjennom anleggsområdet.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler