Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Mer trygghet for de myke trafikantene

– Det skal komme lys på turveien langs Solbergbekken. Det vil skape økt trygghet og trivsel for skolebarna og alle andre brukere i den mørke årstid, skriver innsenderen.

– Det skal komme lys på turveien langs Solbergbekken. Det vil skape økt trygghet og trivsel for skolebarna og alle andre brukere i den mørke årstid, skriver innsenderen.

Foto: SIRI VISTER

Det skal være trygt å gå eller sykle i Bærum. Nå er det vedtatt en ny trafikksikkerhetsplan for kommunen i hovedutvalg for miljø, idrett og kultur.

Hovedfokuset til planen er å sikre de myke trafikantene. Særlig skolebarn og skolevei vies mye oppmerksomhet. 

Å kunne gå eller sykle til skolen er viktig sosialt og i et folkehelseperspektiv. Det skjer mye på skoleveien som barna bør få ta del i. 

En utfordring i dag er foreldre som kjører barna fordi de opplever skoleveien som utrygg. Slik kan vi ikke ha det. 

Planens mål er at 80 prosent av barna skal gå eller sykle til skolen. For å trygge skoleveien er det mange steder behov for mer fortau, tryggere krysningspunkter og redusert fart. 

Klimapanelet foreslo å forby bilkjøring 500 meter fra skolene. Det er ikke innført. Men vi kan ha hjertesoner hvor bilkjøring ikke tillates ved skolestart og skoleslutt, «kiss-and-ride»-punkter hvor barna slippes ut av bilen, og videreføre gågrupper for de minste.

Tur- og sykkelveier må vedlikeholdes, og flere trenger belysning. Jeg er derfor glad for at kommunedirektøren, på et spørsmål fra Arbeiderpartiet, sa at nå skal gangveiene fra Lijordet til Østerås ungdomsskole og T-bane rustes opp. Videre skal det komme lys på turveien langs Solbergbekken. 

Det vil skape økt trygghet og trivsel for skolebarna og alle andre brukere i den mørke årstid.

Skal vi få flere til å gå og sykle i Bærum, må vi prioritere sikkerheten. Det beste er å skille de ulike trafikantgruppene med fortau og egne sykkelveier. 

Ikke alle steder er dette nødvendig, ofte er det heller ikke nok plass. Og det er kostbart. Manglende arealer til trafikksikkerhet er en utfordring. Det er derfor viktig å avsette nok arealer til gang- og sykkelveier i regulerings- og utbyggingssaker.

Bærum kommune har vedtatt en sykkelstrategi med en plan over hovedsykkelveiene i kommunen. Planen viser hvilke sykkelveier vi skal prioritere. 

Videre viser den fremtidige utbyggere hvordan de må ta hensyn til myke trafikanter og deres ferdselsårer. Det gjelder tur- og sykkelveier, smett og snarveier som må opprettholdes. 

De største utfordringene for syklister er på de store fylkesveiene. Vollsveien har fått utbedret fortau, mens Griniveien fortsatt ikke har funnet noen løsning.

Elektriske sparkesykler er et attraktivt og klimavennlig transportmiddel for mange, men har også skapt bekymringer for gående. Det gjelder særlig kjøring på fortau, høy fart og hvordan syklene blir parkert. 

Dette er første året vi har utleie av elsparkesykler i Bærum. Nå skal vi lære av hva som er bra og hva som bør endres. I møtet støttet et enstemmig hovedutvalg Arbeiderpartiets forslag om at kommunedirektøren skal legge frem et notat om trafikksikkerhet, elsparkesykler og lignende før jul. 

Dette skal skje i sammenheng med andre saker om elsparkesykler. Videre skal notatet innlemmes i trafikksikkerhetsplanen. 

Slik kan vi få en vurdering av dagens situasjon og foreta nødvendige justeringer slik at alle kan oppleve det trygt å ferdes på veiene våre.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.