Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Mens vi venter på E18

Slik ser Statens vegvesen for seg nye E18 mellom Høvik og Blommenholm (i retning Sandvika). Ny bro kommer, og Esso-stasjonen er revet til fordel for en bussvei. 

Foto: Statens vegvesen (ill.)

Kommunestyret behandlet mange viktige saker i siste kommunestyremøte. En av dem var reguleringsendring av E18 ved Lysaker og nedre Stabekk. Endingen legger til rette for en mye bedre løsning på mange områder, men på ett område er den veldig problematisk. 

Den innebærer at Riiser-Larsens vei skal brukes som anleggsvei i en lang periode. De gjenværende beboere i denne veien lever på en smal stripe mellom store anleggsarbeider i Professor Kohts vei og ny E18. 

Budstikkas lesere har sikkert fått med seg hvilke store utfordringer de de lever med til daglig; forsøpling av de områdene som har fått innløsning, rotter, hyppige politibesøk og daglig støy på grunn av anleggsvirksomheten. De melder om støy fra spunting, sprenging og graving, og stor trafikk med store maskiner. Under formannskapets befaring i området var det stor enighet blant politikerne i Bærum om at vi ikke kan akseptere at våre innbyggere må leve under slike forhold.

Ved behandlingen av denne reguleringsplanen hadde vi mulighet til å stille krav til Statens vegvesen. Venstre ville ha en rekkefølgebestemmelse om at beboerne i disse 54 blokkleilighetene også måtte få et tilbud om innløsning, og fremmet forslag om dette i formannskapet. 

Problemet har vært kjent lenge og vi stilte oss også undrende til at denne anledningen til å gjøre noe med problemet ikke var fulgt opp i reguleringsprosessen.
Det var en stor erkjennelse av problemet i formannskapet, men flertallet ba om et notat til behandlingen i kommunestyret. 

Rådmannen sendte forslaget til vedtak til Statens vegvesen, og som ventet hadde de brukt energien på å finne motargumenter. Det ville bli veldig fordyrende og veldig forsinkende. Rådmannen var også usikker på den juridiske hjemmel for å stille rekkefølgekrav som gjaldt boliger som ikke lå innenfor reguleringsområdet. Vi i Venstre justerte derfor vårt forslag til å stille krav om at brukstillatelse til anleggsveien i Riiser-Larsens vei ikke kunne gis før beboernes behov for annet bosted i anleggsperioden var imøtekommet.

Heller ikke det fikk vi flertall for. Som politikere har vi ansvar for utvikling og styring, men vi har også en plikt til å være ombudsmenn for våre innbyggere. I denne saken må det ansvaret veie tyngst. Vi har ikke dårlig tid. 

Saken kunne om nødvendig vært sendt på begrenset høring. Statens vegvesen oppgir at de trenger tid for å bygge opp igjen prosjektorganisasjonen for E18. Det vi ta cirka to år. 

De svarer at de med stor sannsynlighet vil kunne selge disse boligene igjen når anleggsperioden er ferdig – med gevinst. De har imidlertid ikke likvidene og ikke samme mulighet som Nye veier til å ta opp lån for slik innløsning. 

Våre innbyggere skal ikke lide fordi det er Statens vegvesen og ikke Nye veier som bygger. Slike tilfeldigheter kan ikke styre over hensynet til våre innbyggeres ve vel. Ordfører ba rådmannen følge opp. 

Her må kommunen finne en løsning!

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.