Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Menneskerettigheter for alle i Bærum?

Bærum kommune medvirker til å bryte menneskerettigheter, skriver styret i NFU Bærum Lokallag.

Bærum kommune medvirker til å bryte menneskerettigheter, skriver styret i NFU Bærum Lokallag.

Foto: KARL BRAANAAS

I disse dager har FNs spesialrapportør for funksjonshemmede vært på besøk i Norge.

FN-rapportøren skal undersøke hvordan Norge oppfyller sine menneskerettslige forpliktelser overfor personer med funksjonshemminger. 

I 2013 ratifiserte Norge FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Konvensjonen skal motvirke diskriminering, og sikre at funksjonshemmede får oppfylt sine menneskerettigheter på lik linje med andre. Det er vel dokumentert at funksjonshemmede, og spesielt personer med utviklingshemning er utsatt for omfattende rettighetsbrudd og diskriminering i Norge (NOU 2016:17 «På lik linje», Helsetilsynets 2017 «Det gjelder livet»). Den norske stat og kommunene plikter å følge FN-konvensjonen og iverksette tiltak for å oppnå like rettigheter for alle. For eksempel må funksjonshemmede sikres tilstrekkelig personlig assistanse til å leve aktive og deltakende liv.

FN-komiteen som overvåker etterlevelse av konvensjonen ga tidligere i år Norge sterk kritikk på flere områder, og spesielt for økende institusjonalisering av funksjonshemmede (artikkel 19 i CRPD – Retten til et selvstendig liv og til å være en del av samfunnet).

Bærum kommune medvirker til å bryte menneskerettigheter. Dette gjør kommunen gjennom administrative og politiske beslutninger som påvirker hvordan tjenestene til personer med utviklingshemning organiseres og utføres. Tjenestene preges av økende institusjonalisering, manglende selvbestemmelse, og utviklingshemmede fratas muligheter til deltakelse på ulike arenaer. 

Samme type tiltak og fellestjenester som iverksettes for eldre på sykehjem innføres for utviklingshemmede som ofte har tjenestebehov gjennom hele livet. Som barn, som ungdom, og som aktive voksne har man andre behov for støttetiltak enn eldre. Vi opplever at personer med utviklingshemning flyttes mot sin vilje og plasseres kategorisert etter funksjonsnivå, ikke etter hvor de måtte ønske å bo. Dagsenter gis som gruppetilbud. Individuelle tjenester er imidlertid helt avgjørende for god livskvalitet for personer med utviklingshemning.

NFU Bærum Lokallag har ved flere anledninger advart om den negative utviklingen for livssituasjonen til utviklingshemmede, senest med innspill til Handlingsprogrammet 2019-2022.

Det er nå nye politikere på plass etter valget. Vi håper disse politikerne bidrar til at livssituasjonen til personer med utviklingshemning kommer på agendaen, og at det iverksettes tiltak for å ivareta menneskerettigheter for alle uavhengig av funksjonshemming. Beslutningstakere (administrativt og politisk) som legger de strukturelle føringene, og tjenesteytere må jobbe med dette som utgangspunkt. Først da kan det bli en realitet.

Å få muligheten til å være sjef i eget liv, leve etter egne preferanser så langt det lar seg gjøre, bli den beste utgaven av seg selv. Dette er vesentlige prinsipper for god livskvalitet som gjelder alle mennesker, også mennesker med utviklingshemming.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.