Økt aktivitet uttrykkes tydelig. Det er stor grunn til bekymring for alle, både de som vil bruke marka, de som bor eller jobber ved Solliveien og de som skal benytte idrettsanlegg til trening eller konkurranser. Hvem skal prioriteres?

Solliarena – økt trafikk. Planene og tallmaterialet for drift er underrapportert. Nye innspill fra idretten er ønske om å bruke arenaen så mye som mulig, ikke legge begrensninger på antall arrangementer. Det vil si en vesentlig økt trafikk i forhold til det som ligger i tallgrunnlaget i reguleringsplanen for nedre del av Solliveien.

Olledalen er allerede under stor utbygging. Utvidelse av parkeringsplassen gir økt trafikk også hit.

Vil du besvare dette innlegget? Send leserbrev her!

Solliveien- redusert framkommelighet. Reguleringsplanen for veiens nedre del har som mål å sikre myke trafikanter, ikke bedre trafikkforholdene til bilister eller andre. Det er planlagt en innsnevring for å redusere framkommelighet for biler og lage et høyt fortau langs veien for gående. Innsnevring ble gjennomført som prøveordning i våres. Her var det både heft, irritasjoner og mange nestenulykker til tross for at forsøket ble gjennomført i en periode hvor det var lite trafikk til treninger og ingen skiturister til Solli. Alle som har stått i kø til Solli kan se for seg hvordan forholdene vil forverre seg med økt trafikk; med deltakere til konkurranser/treninger på Sollistadion og skytebaner i Olledalen, næringstrafikk, reiser til og fra jobb og ikke minst støy, eksos og kaos for de som bor langs veien. Dette ønsker vi ikke velkommen!

Det planlegges uopprettelige inngrep i marka. Det ønskes stor organisert aktivitet på Solli og økt trafikk i Solliveien. Samtidig planlegges det dårligere fremkommelighet for biler til aktivitetene. Dette er uforenlig. Forventede klimaendringer og mindre snø i nær fremtid, ingen tilgang til vann for å lage snø og dårligere tilgjengelighet for markabrukere tilsier at planer for Solliarena ikke bør gjennomføres.

Les flere innlegg på budstikka.no/meninger.

Innbyggerinitiativet sanket stemmer for å etablere ny vei til Solli ved kommunegrensen til Lier, og initiativtakerne forespeilet alle at dagens vei skulle forbli urørt. Virkeligheten er annerledes. Kommunen har ingen planer for ny vei, men store og kostbare planer for tiltak i nedre del av dagens vei. Sikring av myke trafikanter i Solliveien her vært kommunens oppdrag i denne reguleringsprosessen som er pågått i flere år. Jeg visste ikke at min stemme kunne bidra til innsnevring nederst i Solliveien, og da tenker jeg at dette gjelder flere andre som skrev under på dette innbyggerinitiativet. Det vil bli ødeleggelse av bomiljø, trafikkaos og store utgifter med små gevinster om reguleringsforslaget vedtas. (Se eventuelt høringsinnspill for ytterligere fakta). Planene må stoppes!

Mange interesser skal forenes. Folkehelseperspektivet og tilgjengelighet til marka for alle er viktig og bør ivaretas. Ny vei fra Lier må på plass før eventuelle planer for utbygging på Solli vedtas. Diskusjonene i neste runde bør da være om Solliveien må stenges med bom ved Skytterbanen for å redusere biltrafikk/sikre myke trafikanter, - til hinder for noen og glede for andre.

Kjære politikere – se grundig på planene og innspillene. Her er det foreslått den dårligste og dyreste løsningen for nedre del av Solliveien og tallmaterialet for bruk av Solli arena og skytebanene er underrapportert.

Til deltakere i organisert idrett – se på forslaget om redusert fremkommelighet – hva kan dere tåle av kaos, forsinkelser og irritasjon på vei til startsstreken? Til beboere i Solliveien og øvrige bruker av marka – alle bør følge med og påvirke de demokratiske prosessene.