I august i år sendte Bærum Kommune ut et høringsdokument ”Forslag om utvidet båndtvang på Fornebu”. Forslaget innbærer utvidet båndtvang for store deler av Fornebuområdet, riktignok hvor ett av forslagene innebærer vanlige båndtvangsbestemmelser for Nansenparken.

Som kjent er Nansenparken en flott utbygget park med asfalterte gangveier og "festplass", omkranset av fremtidige boområder og etter hvert betydelig trafikk. M.a.o. lite egne til frislipp av hunder!

Derimot foreslår alle alternativene at Storøya og Lilløya skal ha helårs utvidet båndtvang, selv om begge områdene i stor grad består av en blanding av utmark og parkområder utenfor boområder. Er det ikke tilstrekkelig at naturreservatene i Storøykilen og Koksabukta har utvidet helårs båndtvang.

Vil du svare på dette innlegget? Skriv leserbrev her!

Samtidig er det på Storøya etablert en inngjerdet hundepark der hunder kan slippes fri hele året. Hva er så logikken med å foreslå vanlige båndtvangsbestemmelser for Nansenparken som ligger i et boligområdet et godt stykke nordøst for hundeparken og utvidet båndtvang for Storøya / Lilløya?

– Sterke interesser bak

Ønsker Bærum kommune at det skal være hunder begge steder? I det ene tilfelle med frislipp av hunder i en opparbeidet park med betydelig trafikk rundt, mens hundeeiere på Storøya og Lilløya, hvor det er en blanding av av utmark og parkområder utenfor boområder, skal gå med sine hunder i bånd hele året?

LES OGSÅ: Vurderer båndtvang i boligområder

LES OGSÅ: Dropper utvidet båndtvang

Det er tydelig at det står sterke utbyggings- og finansinteresser bak ønske om en utvidet båndtvang for hele Fornebuområde. Bl.a. gjelder det OBOS, som en skulle ha trodd hadde fått nok av goder på Fornebuområdet, uten at de også må legge sin innflytelse på områder utenfor utbyggingsområdene.Vi tror heller ikke at en utvidet båndtvang for Storøya og Lilløya i noen vesentlig grad vil bidra til bedret hygiene i sommerhalvåret som er den perioden med flest besøkende, hvilket er et av argumentene fra OBOS for utvidet båndtvang. Da gjelder de vanlige båndtvangsbestemmelser uansett. Dessuten er det de mangfoldige gjessene som i alt vesentlig bidrar til hygieneproblemet på Storøya i sommerhalvåret og vi har heller ikke noe tro på "innføring av helårs båndtvang" for disse.

LES OGSÅ: Hundeeiere trosser båndtvang

Hunder og naturreservat

At vi hundeiere må innfinne oss med de vanlige båndtvangsbestemmelsene, er en selvfølge. Samtidig må vi ha forståelse for at ikke alle er like glade for at hunder skal kunne gå løse utenom båndtvangstiden. Men er det ikke mulig å komme frem til en mellomløsning, slik som foreslått susidiært i Bærum Jeger- og Fiskerforenings svar på høringsutkastet.Skulle selv denne mellomløsningen være vanskelig å svelge for de mer innbitte forkjempere for utvidet båndtvang for Fornebuområdet, må det være mulig å innføre en "midt-på-dagen" tidsbestemt utvidet båndtvang for hele uken for Storøya / Lilløya området utenom den ordinære båndtvangsperioden. Selv det vil være bedre enn intet og da til glede for friluftelskende hunder og hundeeiere.

Selv går jeg ofte tur på morgenen på Storøya, både i og utenom båndtvangstiden og møter da allid glade og fornøyde hunder og hundeiere, og da spesielt utenfor båndtvangstiden der både hund og eier kan nyte friheten i naturskjønne omgivelser. Videre har jeg aldri opplevd problemer i forhold til hunder og naturreservatene.

LES OGSÅ: Åpner egen hundegård til våren

– Blir ikke det samme med inngjerding

Selv er hverken jeg eller hunden min særlig glade for å benytte oss av hundeparken, idet den for oss begge bryter med ønske om mosjon og litt frihet i naturlige omgivelser. Det blir nok desverre ikke det samme å gå rundt i en inngjerding i 25 - 40 minutter. Alternativet er naturligvis å slippe ut litt eksos og benytte bilen til andre fristeder i Bærum, men det burde være unødvendig.

Heldigvis har jeg på min turer sluppet å møte "Pepperspray-mannen" og noen av hans likesinnede, men jeg antar han går der på andre tider enn jeg, hvis han går der i det hele tatt?

Jeg håper derfor at vi også i 2016 vil kunne møte dagen med en flott morgentur på Storøya for morgenfriske og frihetselskende hunder og hundeeiere, såvel i som utenfor den ordinære båndtvangstiden.