Stadig anbud blant private aktører truer denne stabiliteten. Vi frykter også at høstens budsjettrunde vil ende med markante kutt i vårt helsetilbud. Dette er ikke godt nok!

Les også: Er avhengig av hjelp – frykter rådmannens kutt

Les også: Åpnet gratis helsetilbud for gutter

Arbeiderpartiet vil derfor at kommunen skal drifte bo- og behandlingssentrene, ikke bare bygge dem. Vi mener at kommunen klarer denne oppgaven veldig godt selv.

I dag er det bare Gullhaug som er privat driftet. Det er synd at Frp og Høyre nå vil privatisere Lindelia bo- og behandlingssenter når det står ferdig.

Kommunen er uansett ansvarlig for kommunale tjenester. Derfor bør de drifte de fleste selv til beste for innbyggerne.

Kravet til kvalitet gjør at de ansatte må ha nødvendig helsefaglig kompetanse og erfaring. Sikre lønns- og arbeidsforhold og gode pensjonsforhold gir godt grunnlag for rekruttering av den kompetansen som trengs for å løse oppgavene.

Kommunen viser hver dag at den leverer gode tjenester. De fleste er fornøyd med tilbudene de får.

Arbeiderpartiet vil ikke ha «bestemor ut på anbud». Vi vil at alle syke og eldre skal sikres et best mulig tilbud når de trenger det.

Helsehjelp gis i hjemmet, i omsorgsboliger og ved bo- og behandlingssentre som de fleste kaller sykehjem. Det er trist når noen ikke får den hjelpen de trenger.

Arbeiderpartiet vil at kommunen ivaretar sitt ansvar for gode tjenester, og ikke minst – at budsjettene gir rom for god kvalitet og nok kapasitet.

Arbeiderpartiet er bekymret for alle kuttene innen bistand og omsorg. Vi vil kjempe mot kutt som gir dårligere og færre tilbud.

Vi vil at kvalitet i tjenestene videreutvikles. Det vil vi se på når Bærum kommunes budsjett for 2019 snart fremlegges for behandling.

Vi frykter det verste og håper det beste.

Høyre og Frp mener visst at konkurranse er viktig i seg selv, at brukerne trenger valgmuligheter og at kommunen vil lære av mer konkurranse?

Vi mener det viktigste er at kommunen konsentrerer seg om å yte de beste tilbudene, har kontroll med kvalitet, de ansattes kompetanse og arbeidsforhold.

Kan Høyre og Frp forklare hvorfor det er viktig å sette driften av Lindelia ut på anbud?

Kan Høyre og Frp forklare de ansatte på Berger bo- og behandlingssenter hvorfor de må kastes ut i usikkerhet om hvem som skal bli deres arbeidsgiver og hva det kan medføre ved fusjonen med Lindelia?

Arbeiderpartiet mener at kommunale bo- og behandlingssentre og våre andre institusjoner skal være på kommunale hender fordi det sikrer god kvalitet i tjenestene.

Det gir trygghet og stabilitet for dem som bor der, og trygghet for pårørende.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Arbeiderpartiet håper at Bærum kommune ivaretar ansvaret sitt. Vi vil gjøre vårt og stemme frem gode helseløsninger for våre innbyggere.