Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Med lov skal landet bygges, og ikke med ulov ødes

– Inntil 2009 hadde det åpenbart utviklet seg anarkistiske tilstander innen bygging på den ettertraktede idyllen. Brygger, båthus og uthus var blitt oppført i fri dressur inntil Askers bygningsmyndighet bestemt seg for å sette ned foten, skriver innsenderen om Brønnøya.

– Inntil 2009 hadde det åpenbart utviklet seg anarkistiske tilstander innen bygging på den ettertraktede idyllen. Brygger, båthus og uthus var blitt oppført i fri dressur inntil Askers bygningsmyndighet bestemt seg for å sette ned foten, skriver innsenderen om Brønnøya.

Foto: KARL BRAANAAS

I formannskapsmøtet i Asker 19. mars kom saken «Ulovlighetsoppfølging på Brønnøya sluttføres» opp til behandling. 

Kommunedirektøren fremmet forslag om at tidligere vedtak om ulovlige byggetiltak skulle iverksettes. 

Saken går mange år tilbake. Inntil 2009 hadde det åpenbart utviklet seg anarkistiske tilstander innen bygging på den ettertraktede idyllen. Brygger, båthus og uthus var blitt oppført i fri dressur inntil Askers bygningsmyndighet bestemt seg for å sette ned foten. 

Som en tilleggsfaktor i dette er også spørsmålet om eiendommenes bruksformål er til helårsbolig eller hytte, selv om det ikke har noen formildende eller skjerpende betydning for ulovlige byggetiltak. 

Fremfor alt er det plan- og bygningslovens paragraf 1.8 som setter en grense for hva som er tillatt av byggetiltak i strandsonen.

– Vi frykter at avgjørelsen kan bli offer for beslutningsvegring og nok en utsettelse, skriver Martin Berthelsen i Asker SV.

– Vi frykter at avgjørelsen kan bli offer for beslutningsvegring og nok en utsettelse, skriver Martin Berthelsen i Asker SV.

Foto: KARL BRAANAAS

I møte 18. august 2009 vedtok formannskapet igangsetting av ulovlighetsoppfølging på Brønnøya. Sommeren etter ble det gjennomført registreringer av bebyggelsen og tiltak i strandsonen. 

På de eiendommene der det ble funnet tiltak det ikke var søkt om, ble det stilt krav om at tiltakshavere skulle søke dispensasjon i ettertid. I utgangspunktet dreide det seg om 268 saker.

Kommunen brukte en grovmasket sil i behandlingen av sakene, og de aller fleste ulovlighetsoppfølgingene endte med vedtak som bragte sakene ut av verden.

I 2019 ble det slått fast politisk at «Brønnøya skal beholde sin frodige, vegetasjonsrike og landlige karakter, Brønnøyas rike naturmangfold skal ivaretas, bebyggelsen skal fremstå minst mulig eksponert i landskapet, og utnyttelsen skal være lav. Brønnøya skal være bilfri. Det åpnes for en fleksibel arealbruk for samtlige bebygde/ubebygde tomter; bolig/fritidsboliger …»

Nå står det igjen 27 saker som ifølge kommunedirektøren gjelder «byggesaker som tidligere er vurdert til å inneholde vesentlige overskridelser av bebyggelsen» og som det ikke er grunnlag for å vurdere på nytt.

I klartekst er det byggetiltak som det ikke er søkt om i utgangspunktet, og som det ikke er gitt tillatelse til i etterkant heller. 

Det dreier seg om bryggeanlegg som medfører store terrenginngrep i strandsonen, utfylling i sjøen, tilbygg, bruksendring av uthus til hytte, uthusbygninger i form av uthus, anneks med mer. 

Dette er avvik som må lukkes, og det er bare en måte å gjøre det på.

Overskriften er et sitat fra Frostatingsloven. Med lov skal landet bygges, og ikke med ulov ødes.

Rettferdighetens kvern har malt langsomt i Asker, men nå nærmer vi oss slutten for denne saken. Egentlig skulle den ha vært avgjort i formannskapsmøtet 19. mars, men flertallspartiene ønsket mer tid til å områ seg. SV, MDG og Ap var klare til å avgjøre saken der og da. 

Det er sannsynlig at politikere som vanligvis skjeler mer til private interesser enn til vern av allmennhetens interesser, vil finne saken krevende. 

Vi frykter at avgjørelsen kan bli offer for beslutningsvegring og nok en utsettelse. Vi ser gjerne at denne skepsisen blir gjort til skamme i formannskapsmøtet 3. mai.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.