Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

MDGs planer for Høvik

Vi ønsker et lokk over E18 ved Høvik, ikke en dyr tunnel, skriver MDGs Hans  Rugset.

Foto: EVA GROVEN

Høyres Ole Kristian Udnes mener i et innlegg den 13. februar at MDG vil «ofre Høvik». Bærum MDG har gode miljøplaner for Høvik, men aller først vil jeg kommentere Udnes’ påstander i samme innlegg om at utviklingen av Fornebu vil føre til økt trafikkbelastning på E18.

I november 2019 vedtok kommunestyret i Bærum å signere Byvekstavtalen mellom de offentlige aktørene i Osloområdet. Avtalen sikrer at all vekst i persontrafikken skal skje ved kollektivtransport, sykkel og gange. Fornebubanen er det viktigste virkemiddelet for å sikre at utbyggingen av Fornebu skjer i tråd med Byvekstavtalen. Hvis Høyre nå, bare måneder etter at Byvekstavtalen er vedtatt, mener at nullvekstmålet ikke kan nås, så er det oppsiktsvekkende.

Vi mener forøvrig at det er både unødvendig og lite klokt av Høyre å koble utviklingen av Fornebu og Fornebubanen til byggingen av ny E18 etter foreliggende planer. Det setter planene for Fornebu i fare, og bidrar til større usikkerhet enn nødvendig for både utbyggere, næringsdrivende og beboere på Fornebu.

Så til våre planer for Høvik, som også ble omtalt i Budstikka i en egen artikkel 13. februar. Vi mener for det første at en tunnel under Høvik vil være alt for kostbar. Det er her det meste av de 22 milliardene som denne korte veistrekningen koster vil brukes, hvorav 17 milliarder skal belastes bilistene i form av bompenger.

Vi ønsker i stedet et lokk over eksisterende vei ved Høvik senter. Kombinert med gode støyreduserende tiltak som kraftige støyvegger, beplantning og redusert fartsgrense vil dette være et samfunnsøkonomisk mer fornuftig prosjekt med gode miljøvirkninger for lokalmiljøet på Høvik. Støysonene blir mindre enn i dag, vi slipper avlastningsveier, større av- og påkjøringsramper, luftetårn og andre arealkrevende tiltak, og det kan legges sykkelvei og lages grønne rom på lokket. Da kan det også utvikles både boliger og næringsbygg på Høvik, men tunnel er altså ikke en forutsetning for det.

Høyre har låst seg fast til et alt for kostbart motorveiprosjekt som ikke tjener befolkningens interesser på sikt, verken på Høvik, i Bærum eller i Osloregionen. Vi vet fortsatt ikke hva dette vil koste.

La oss heller bruke de store pengene på bedre og rimeligere kollektivløsninger, klimavennlige alternativer for godstransport og ekspressykkelveier. Det er en langt bedre måte å få ned biltrafikken på enn Høyres plan. For det virker ikke som en god plan å bygge en enda større og svært kostbar motorvei for deretter å pålegge oss så høye bompenger at «ingen» vil bruke den.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.