Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

MDGs plan for Asker og Bærum etter oljen

Signe Bakke Sølberg (29) er tidligere medlem av kommunestyret og formannskapet i Bærum og står på 3. plass på MDGs liste i Akershus.

Signe Bakke Sølberg (29) er tidligere medlem av kommunestyret og formannskapet i Bærum og står på 3. plass på MDGs liste i Akershus.

Foto: CAMILLA STORVOLLEN

I Asker og Bærum er det mange som jobber i eller er relatert til oljeindustrien. 

Når det grønne skiftet fremover gjennomføres, er det avgjørende at vi beholder deres kompetanse. Vårt oppdrag nå er å få overført bransjens unike kunnskap og erfaring til de nye, grønne og spennende jobbene.

Heldigvis ligger næringslivet et stykke foran politikerne når det gjelder å se mulighetene omstillingen vi skal gjennom gir. Likevel har staten et ansvar for å stimulere forretningsideene som fremmer bærekraftig økonomisk vekst. 

På tross av alle de fantastiske velferdsordningene oljen har gitt oss, er den ikke økologisk eller økonomisk bærekraftig på lang sikt.

Oljefondet ble opprettet fordi vi visste at petroleumsressursene var begrenset og ikke-fornybare – for å fordele rikdommen fra dem mellom generasjoner. Etter hvert kom også handlingsregelen, som skulle sette et tak for høy oljepengebruk og blant annet hindre inflasjon. 

I dag tjener vi ti ganger så mye penger på avkastningen fra investeringene i SPU (Statens pensjonsfond utland) som vi får inn i fondet fra oljeproduksjonen. Vi vil ha penger i banken veldig lenge, uavhengig av oljen.

Det viktigste vi kan gjøre for barna våre er altså ikke å tilføre mer oljepenger, men å fase ut fossilt brennstoff, så vi skåner dem fra de katastrofale skadene global temperaturøkning vil medføre. 

Klimarisikoutvalget beregnet den økonomiske kostnaden av dramatiske klimaendringer som så høy at det er meningsløst å gjøre et estimat.

Vi trenger konkurransedyktige miljøer på fornybar energi som er store nok til å sysselsette mange som jobber i olje i dag. 

På tross av manglende politikk for dem, er det mange bedrifter som er i ferd med å skape gode klimaløsninger. Vi må skalere opp deres innsats mange ganger og sørge for insentivordninger for oppstartsbedrifter som ønsker å benytte kompetansen på for eksempel maritim teknologi inn i nye, grønne næringer. 

Likevel trenger ikke alle jobbene å bli erstattet av jobber innen energi. Ingeniører knyttet til oljenæringen kan også jobbe med konstruksjoner, koding og robotikk i andre teknologiske bransjer.

For å få til den viktige overgangen for økonomien vår, presenterer MDG smarte virkemidler. Vi vil fjerne særordninger for oljebransjen og heller gi skattefordeler til grønne næringer inspirert av dagens oljesubsidier. 

Vi vil gi oljearbeiderne jobbgaranti og omskoleringstiltak. Vi vil gi lønnstilskudd til oljebedrifter som midlertidig mangler oppdrag, så de kan beholde ansatte i en overgangsfase.

Vi vil etablere en kommisjon der myndigheter, arbeiderne, kunnskapsmiljøer og næringslivet samarbeider om en plan for å skape nye jobber samtidig som oljevirksomheten fases ut.

Dette vil gi norsk næringsliv forutsigbarhet i form av et klart retningsvalg. Problemet for norsk sysselsetting er ikke at MDG ønsker en planlagt nedtrapping av produksjonen frem mot 2035, men at de andre partiene står uten en plan. 

Stem MDG om du ønsker klimahandling nå, men er opptatt av at næringslivet skal få forutsigbare og gode vilkår i en omstillingsfase.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.