Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Matjorden tapte på Ballerud

– Dessverre ble vårt forslag nedstemt. Jordvernet tapte nok en gang, skriver innsenderen om utbyggingen av Ballerud mellom Bekkestua og Høvik.

– Dessverre ble vårt forslag nedstemt. Jordvernet tapte nok en gang, skriver innsenderen om utbyggingen av Ballerud mellom Bekkestua og Høvik.

Foto: KIM VAN DER LINDEN

Kommunestyret i Bærum sluttbehandlet områdereguleringsplanen for Ballerud 30. mars. Planen omfatter barneskole, barnehage og 200 boliger, hovedsakelig som rekkehus. Bygningene på Kleven gård skal bevares.

Området er på 145 da og har i tidligere tider vært dyrket mark. En del av området er nedbygget av parkeringsplass og bygninger tilhørende Ballerud hagesenter. En tredjedel av området fra Kleven gård og sørvestover har ifølge registreringer fra Nibio (Norsk institutt for bioøkonomi) svært god jordkvalitet. Her har det vært drevet gartnerivirksomhet.

Ragnar Molland er medlem av Bærum formannskap og en av Bærum Sps to representanter i kommunestyret.

Ragnar Molland er medlem av Bærum formannskap og en av Bærum Sps to representanter i kommunestyret.

Foto: KARL BRAANAAS

Vi foreslo at dette området (felt B1, B2 og F) skulle forbli LNF-område (landbruk, natur og friluft). Her kunne man avsette store områder til parselldyrking. I tråd med tiltagende urbanisering på Bekkestua og andre steder vil etterspørselen etter dyrkingsparseller øke. Ønsket om økt grad av selvforsyning er blitt forsterket av den pågående krig i Europas matfat.

Forslaget innebar at Kleven gård ville fremstå som et gårdsmiljø i stedet for at bygningene blir liggende inneklemt mellom ny bebyggelse. Dette var i tråd med ønske fra Fortidsminneforeningen og Naturvernforeningen.

Kleivveien og Gartnerveien ville sluppet økt trafikk. Med et lavere boligtall vil man sannsynligvis slippe å utvide Ballerud skole til fire trinn, hvilket det egentlig ikke er plass til.

I Bærum er partiene i prinsippet for jordvern, men når det kommer til enkeltsaker finner man stadig hensyn som trumfer jordvernet. I dette tilfellet var det ønske om å stable opp flest mulig rekkehus. 

Vi i Senterpartiet ønsker å være prinsippfaste i vern av matjord. Kommunal- og Landbruksdepartementet har nylig sendt brev til landets kommuner med tittelen «Ta vare på matjorda». Vi blir her minnet om at jordvernet er en viktig oppgave for kommunene.

Jordbruksareal i drift per innbygger i Norge ble redusert fra 2,3 til 1,8 dekar fra 2000 til 2020.

Plassering av skolen gjør at Ballerud Golf får sitt areal noe redusert. Driverne av golfanlegget sier at det da ikke blir mulig med videre drift. I så fall skal areal tilbakeføres til jordbruksformål i henhold til gjeldende LNFR-regulering. Arealet ligger inntil jordene til Store Stabekk gård og bør kunne samdrives med disse. Vi går ut fra at kommunen påser at driveplikten blir overholdt. Begrunnelsen for anlegg av golfbaner i Bærum var at disse lett kunne tilbakeføres til dyrkning.

Dessverre ble vårt forslag nedstemt. Jordvernet tapte nok en gang.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.