Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Matjord under enormt press

– Matjorden i Bærum er under enormt press, og det kreves en standhaftig og konsekvent politikk for å bevare den, skriver innsenderen. Her er planutvalget i Bærum på befaring på området for et omstridt boligprosjekt på dyrkbar mark på Gjettum.

– Matjorden i Bærum er under enormt press, og det kreves en standhaftig og konsekvent politikk for å bevare den, skriver innsenderen. Her er planutvalget i Bærum på befaring på området for et omstridt boligprosjekt på dyrkbar mark på Gjettum.

Foto: TRINE JØDAL

Tap av arealer til matproduksjon er et stort og økende problem i Bærum.

Høyre gjemmer seg bak en tynn stripe statistikk for å skyve problemet og ansvaret for det unna.

Høyre skjuler jordvernsvikt i brakkmarken. Litt pluss og minus i brakkmarksregnskapet gir Høyre et skalkeskjul en liten stund, men det er spinkelt. 

Vi får en bedre debatt og mer reelt jordvern hvis også Høyre vil erkjenne det Miljøpartiet De Grønne, Venstre og stadig flere andre ser og vil forandre.

Matjorden i Bærum er under enormt press, og det kreves en standhaftig og konsekvent politikk for å bevare den.

Statistikk kan villede. Selv om det ble rapportert lite politisk besluttet omdisponering av matjord i Bærum i perioden 2015-2018, ble det jevnt og trutt fattet vedtak som nå kommer til syne. 

Kim Zimmer er blant MDGs fem representanter i kommunestyret i Bærum.

Kim Zimmer er blant MDGs fem representanter i kommunestyret i Bærum.

Foto: KARL BRAANAAS

For 2018 viser statistikken en seksdobling av nedbygget areal, forsterket med en ny seksdobling i 2019. 

Høyre omtaler denne kommunestyreperioden som en «gjennomføringsperiode» for arealpolitikken de vedtok i 2015 og 2017. Dette blir nå synliggjort på bakken og i statistikken.

Velgerne ga i 2019 klar beskjed om at de ønsker en ny politikk med mer vekt på klima, miljø og naturvern og ga blant annet rekordoppslutning for MDG, som ble Bærums 3. største parti.

At også Høyre gikk til valg i 2019 på en mer natur- og miljøvennlig politikk, synes allerede glemt. I praktisk politikk er det den gamle linjen som råder, selv om det ikke mangler muligheter til å vise endringsvilje i praksis. 

Kommunen forsterke sin oppfølging og påse at alt landbruksareal i Bærum holdes i produksjon.

Planutvalget har for eksempel blitt utfordret over 50 ganger de siste to årene på å prioritere naturvern og miljøvern fremfor andre interesser. MDG har bestått prøvene. Høyre har det ikke.

De tar sågar i bruk stadig mer kreativ argumentasjon og faktahåndtering for å forsvare fortsatt nedbygging av matjord, med Gjønnes gård som et grelt eksempel.

Det er riktig at statistikken viser en svak økning av jordbruksarealer i drift, selv om det siden 2015 bare er registrert nydyrking av 1 enslig dekar. Forklaringen er brakkmark, altså landbruksarealer som «midlertidig» tas ut av produksjon. 

Bonden gjør noe kortvarig hvile av matjord som god jordskjøtsel. Det meste skjer dessverre fordi jordeier, ofte utbyggere som kjøper landbruksareal, gir blaffen i driveplikten og legger jorden brakk i påvente av tillatelse til utbygging. Etter noen år brukes det som argument for utbygging av matjord ikke dyrkes. 

I stedet for å belønne spekulasjon i brakkmark bør kommunen forsterke sin oppfølging og påse at alt landbruksareal i Bærum holdes i produksjon. Dyrkbar mark blir ikke dårligere av et ønske om boligbygging, og Høyre må slutte å belønne slik adferd.

Innspillene til ny arealplan viser at utbyggere presser knallhardt på fortsatt nedbygging av dyrkbar mark. Det er foreslått nedbygging på Store Stabekk, Ballerud, Johnsrud, Avløs, Østre Jong, Bjørnegård, Østre Frogner, Brenna, Tandberg og mange andre steder. 

Det politiske Bærum må samle seg om reelt jordvern nå for å stå imot presset, og forvalte bygdas ressurser til beste for alle nåværende og fremtidige bæringer. MDG er klare for kamp.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.