Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Marka er under angrep

Mens FN og biologene roper med utestemme for å få oss til å forstå at vi må slutte å ødelegge livsgrunnlaget vårt, øker de såkalte styringspartiene tempoet i ødeleggelsen av matjord og leveområdene for det livsviktige artsmangfoldet.

Skal vi få samfunnet på rett kurs fort nok må velgerne stemme frem nye styringspartier som forstår at natur, miljø og klima må ha høyeste prioritet, og har mot nok til å vise det i praktisk politikk.

Nylig ble Markaloven endret på et par viktige punkter. Elsykkeldebatten har overskygget den enda mer alvorlige uthulingen av loven.

Det er åpnet for at Markagrensen kan innskrenkes dersom «vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig». Det understrekes i loven at arealmangel som følge av utbyggingspress ikke er en «vesentlig samfunnsinteresse» i denne sammenheng, men vi ser allerede at kreativiteten blomstrer for å ofre Marka for andre interesser.

Arbeiderpartiet og Høyre har helt unødvendig ofret 55 dekar god matjord på Fossum for å gi plass til idrettsanlegg og bo- og behandlingssenter uten at utbygger Løvenskiold behøver å bygge litt færre boliger.

Aps gruppeleder Kjell Maartmann-Moe omtaler i Budstikka 3. mai i innlegget Idrettsglede og dyrket mark på Fossum nedbyggingen av Smiejordet som prioritering av «mer presserende samfunnsformål».

Den våkne leseren har allerede sett koblingen til undergravingen av Markaloven.

Alibiet for nedbyggingen er at det skal reetableres like mye matjord. Hvor skal den dyrkede marka gjenoppstå? Alle de tre områder som foreslås ligger innenfor Markagrensen. Felles for alle områdene er også at de er viktige leveområder for insekter og dyr som opprettholder artsmangfoldet i Bærum. Dette blir nok dessverre ikke siste gangen vi ser slik mangel på prioritering av natur og miljø i praktisk politikk.

Les mer på budstikka.no/debatt

Fossum-eksempelet er ikke unikt. Respekten for Markagrensen er under press. Mange vil huske den tapte kampen mot Dammyrdalsveien gjennom et sammenhengende skogområde. Næringsinteresser var viktigere enn naturvern. Det diskuteres om stien fra Muren til Brunkollen skal bli «motorvei» for å lage bedre skiløype. Noen mener bedre skiløyper er en «vesentlig samfunnsinteresse». Dyrelivet er ikke enig.

Det kommer til å bli krevende for politikerne i Bærum å stå imot kreativitet og press for å ofre deler av Marka for «vesentlige samfunnsinteresser». Høyre og Arbeiderpartiet har vist at de er svake på dette området. Heldigvis finnes det andre partier som tar vår tids største utfordring på ramme alvor.

MDG lover å beskytte Marka og naturmangfoldet.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.