Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Mange utfordringer venter i nye Asker

Følgende innlegg er et hjertesukk på vegne av gamle askerbøringer. Det er ikke et forsøk på å gjenopplive debatten om kommunesammenslåingen av Asker, Hurum og Røyken. Den kommer til å skje, og vi håper alle at det skal gå bra. Men det er ment som en påminnelse om at sammenslåingen ble kjørt gjennom i hui og hast i kommunestyret i Asker uten at alle fakta var kjent.

I ettertid er det vanskelig å underslå at ikke alle fakta bak sammenslåingen var kjent. Omtrent før champagnekorkene hadde landet etter kommunestyremøtet som stadfestet kommunesammenslåingen 14. juni 2016, fremla Røyken og Hurum kommuner nye hovedplaner for vann og avløp. Innholdet av disse viste betydelige etterslep og strukturelle utfordringer som følge av mange års nedprioritering. Dette er kun et eksempel på fakta som ikke ble tatt med i faktagrunnlaget som ble forelagt kommunestyret i Asker.

VA-gebyrene kan synes som en liten sak i den store sammenhengen, men Askers innbyggere og folkevalgte ble ikke forelagt hva sammenslåingen ville føre til i form av økte gebyrer. I ettertid har det kommet frem at dagens askerbøringer må betale en betydelig del av regningen. I forsøk på å diskutere dette i denne avis, ble jeg møtt med en «turistbrosjyre» om hvor feiende flott denne sammenslåingen vil være for alt og alle, uten noe ønske om å diskutere realiteter.

Valgflesket som serveres i disse tider har en pris i årene som kommer

Utfordringene knyttet til sammenslåingen har kommet i jevne drypp uten at dette har utløst demonstrasjoner eller fakkeltog, noe som jo er «u-askersk». Men det er et tankekors når en nylig kunne lese i Røyken og Hurums Avis at kommuneøkonomien i Hurum er bekymringsfull. Dette er ikke mine ord, men kommunedirektør Lars Joakim Tveits ord. Et saftig merforbruk fører til innstramminger og reduserte innkjøp utover det mest nødvendige ut året. I tillegg halveres kommunens disposisjonsfond, kommunens sparegris om man vil. En kan lese tilsvarende i samme avis om Røyken kommune som også har et saftig merforbruk. Hvilke ytterligere overraskelser vil det nye kommunestyret som velges 9. september få i fanget?

Men, Tore, dette kommer vel litt sent, vil kritikerne si. Ja, det er det. Sammenslåingen vil finne sted og dette er ikke et forsøk på omkamp. Men det er en påminnelse om at valgflesket som serveres i disse tider har en pris i årene som kommer. Harmoniseringen vil føre til tøffe kutt i nye Asker.

Vi politikere må også snakke om hvor det skal kuttes, ikke bare hvor mye mer vi skal bruke for å tekkes velgerne. Jeg velger å være sannferdig og si det jeg synes: Sammenslåingen vil ha en pris, ikke bare i kroner og øre, men i form av tjenester som ikke treffer like godt for gamle Askers innbyggere. Hva som vil bli kuttet og hvor mye kuttene vil utgjøre i kroner og øre vet vi ikke i skrivende stund. Dette skal det forhandles om etter valget. Noe vil bli valgt bort. Dette vet jeg at mange ikke liker å høre i den idyll en har forespeilet innbyggerne gjennom denne sammenslåingen.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.