Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Målet er å innfri førstevalget

– Vårt mål er å ha god sykehjemsdekning i hele kommunen vår, tilpasset demografien, som gjør at alle får tildelt en plass som er så nær som mulig der de bor eller har pårørende, og i tråd med den enkeltes ønsker, skriver Askers ordfører Lene Conradi (H). Her ved et arrangement på Risenga bo- og omsorgssenter.

– Vårt mål er å ha god sykehjemsdekning i hele kommunen vår, tilpasset demografien, som gjør at alle får tildelt en plass som er så nær som mulig der de bor eller har pårørende, og i tråd med den enkeltes ønsker, skriver Askers ordfører Lene Conradi (H). Her ved et arrangement på Risenga bo- og omsorgssenter.

Foto: KNUT BJERKE

Jeg viser til innlegget «Opprørende eldreomsorg» i Budstikka 17. november. Innsenderen setter på vegne av flere et viktig tema på dagsordenen.

Jeg kjenner saken kun gjennom dette innlegget, og basert på det jeg leser, synes jeg det er leit å høre om innbyggere som ikke får oppfylt førstevalget på sykehjemsplass.

Det er heller ikke vanskelig å forstå at dette kan skape praktiske utfordringer for pårørende og venner.

Asker kommune har som mål å innfri førstevalget til den som søker. Når en innbygger likevel får tildelt plass et annet sted enn ønsket, ser vi på dette som en nødvendighet, og vi jobber fortsatt med å innfri førstevalget, dersom det er forenelig med behovene for tjenester. Jeg vil tro at dette også er tilfellet her.

For å skape mest mulig likeverdige tjenester i hele kommunen, har alle sykehjemmene to eller flere typer plasser, som korttids- og langtidsplass eller avlastning.

De ulike sykehjemmene har samtidig forskjellige beboergrupper, ut ifra den enkeltes hjelpebehov. Denne organiseringen sikrer kvalitet og kompetanse. Vi ønsker gode og sterke fagmiljøer som kan ivareta innbyggerne på best mulig måte.

Fremskrivninger viser at vi vil ha behov for flere sykehjemsplasser i kommunen vår i tiden som kommer.

Den største andelen eldre bor nord i Asker, og her er de fleste sykehjemmene lokalisert. Disse er på Søndre Borgen, Risenga, Solgården, Nesbru, og Gullhella.

Vi har også sykehjem på Bråset og nyåpnede Hurum bo- og omsorgssenter. I nær fremtid skal vi bygge sykehjem på Vettre (ferdig i 2026) og Heggedal (ferdig i 2029).

I tillegg til sykehjemsplasser tilbyr kommunen omsorgsplasser med døgnbemanning, tilpasset den enkeltes behov.

Lokal demografiutvikling er en viktig del av beregningen når vi planlegger for fremtiden. Dette arbeidet er vi godt i gang med blant annet gjennom temaplan «Leve hele livet – i et aldersvennlig Asker».

Alle innbyggere skal ha trygghet for å få hjelp når de trenger det, og trygghet for at Asker kommune alltid jobber for å innfri den enkeltes ønsker og behov.

Når det gjelder spørsmålet om hvorfor Asker kommune ikke tilbyr trygghetsalarm med GPS, er svaret at vi i likhet med Bærum tilbyr trygghetsalarm og GPS hver for seg.

Dette skjer etter kartlegging av behovet til den enkelte søker. Trygghetsalarm og GPS er to forskjellige teknologier, og avgjørelsen om å skille disse teknologiene er nøye vurdert ut fra hensyn til blant annet lovverk, personvern, praktiske oppgaver knyttet til teknologien og trygghet for den som bruker teknologien.

Vi er blitt en større kommune etter sammenslåingen for snart to år siden. Vårt mål er å ha god sykehjemsdekning i hele kommunen vår, tilpasset demografien, som gjør at alle får tildelt en plass som er så nær som mulig der de bor eller har pårørende, og i tråd med den enkeltes ønsker.

Når det ikke er mulig så prøver vi å finne løsninger, som her på et sykehjem lenger unna eller med andre tjenester. Dette er vurderinger som gjøres i hvert enkelt tilfelle.

Alle innbyggere skal ha trygghet for å få hjelp når de trenger det, og trygghet for at Asker kommune alltid jobber for å innfri den enkeltes ønsker og behov.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.