Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Lytt til beboerne og ikke utbyggere

– Kommunen burde lytte til beboerne på Billingstad og ikke utbyggere som kun er motivert av kortsiktig profittmaksimering, skriver innsenderne. Her fra et folkemøte om byggeplanene for Åstadveien 1–3 og Billingstadveien 21.

– Kommunen burde lytte til beboerne på Billingstad og ikke utbyggere som kun er motivert av kortsiktig profittmaksimering, skriver innsenderne. Her fra et folkemøte om byggeplanene for Åstadveien 1–3 og Billingstadveien 21.

Foto: EVA GROVEN

Foreslått kommuneplan for Billingstad ble presentert i Billingstad vels årsmøte 20. april med ordfører Lene Conradi og plansjef Tor Arne Midtbø til stede.

Vi mener den foreslåtte planen må avvises på grunn av følgende:

  • Billingstad identifiseres som «nærsenter» og prioritert vekstområde innenfor en radius på en kilometer fra togstasjonen. Et «nærsenter» skal gi beboerne kort avstand til servicetilbud og leiligheter for seniorene. Identifiseringen av et «nærsenter» på Billingstad er for oss uforståelig. Vi har allerede en uendelighet med butikker og kjøpesentre i umiddelbar nærhet, i tillegg har vi fått 1.400 mindre boenheter på nedre Billingstad i løpet av de siste fire år. Det er mer enn nok.
  • En utnyttelse til blokker på de relativt små eiendommene i allerede identifiserte adresser som Åstadveien 1–3 og 10–12 & Billingstadveien 21 vil innebære en utnytting som langt overstiger hva strøket tåler. Ingen områder på Øvre Billingstad kan defineres som «sentrumsnære», og vi trenger ikke flere butikker.
  • Det foreslåtte blokkprosjektet i Åstadveien 1–3 vil innebære store ulemper for andre beboere i Billingstadveien. De vil i praksis få en «Berlinmur» mot sitt utsyn sørover og drastisk svekkede solforhold.
  • Måten Asker kommune har tillatt andre blokkprosjekter på Øvre Billingstad er sterkt kritikkverdig. Som følge av denne praksisen forventer nå utbyggere at kommunen vil si ja til hva som helst av blokkprosjekter. 

Utbyggere skaper stor usikkerhet ved å gå rundt og spørre beboere om de vil selge til typisk 30–40 prosent over markedsverdi. At noen syns dette er attraktivt, er lett å forstå. De som ikke ønsker å selge, får et motsetningsforhold til naboen som vil selge. De som ønsker å bli boende, har som regel anskaffet boligen da strøket var et småhusstrøk, og dette synes kommunen å gi blaffen i. 

Kommunen opplyser at de har forståelse for at dette kan oppfattes som problematisk, men man har ingen troverdig måte å hindre at praksisen blir videreført. Kommunen synes å mangle forståelse for at det «samarbeidet» som kommunen har innlatt seg på med utbyggere, legger grobunn for slik praksis.

  • Miljøhensyn er et bærende argument for fortetting. Samtidig; nedslakting av fullt brukbare eneboliger og massive terrenginngrep er på ingen måte forsvarlig i et miljøperspektiv.
  • Til slutt, hvis kommunen godkjenner planen, vil alle beboere i blant annet Nordengveien, Billingstadveien, Fjellfaret, Bekkeveien, Åstadlia og Åstadveien vite at det kun er et tidsspørsmål før naboens tomt(er) kjøpes av en utbygger. Dette medfører alt annet enn et harmonisk strøk for beboerne og er sterkt urimelig for alle de som har trodd at de flyttet til et harmonisk småhusstrøk. 

Planen må avvises, og kommunens politikere bør uttrykke klart og tydelig at slakting av småhus for å blokkifisere strøket ikke lenger vil bli tillatt. 

Kommunen burde lytte til beboerne på Billingstad og ikke utbyggere som kun er motivert av kortsiktig profittmaksimering.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.