Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Lufta er for alle

HØYRE-LEDER: – Politisk vedtak om virkemidler må henge sammen med de målene vi skal oppnå. Derfor er det ikke behov for å innføre piggdekkavgift i Bærum da vi allerede har høy måloppnåelse uten, skriver Bærum Høyres leder Siw Wikan.

Miljø. Veitrafikk er en stor kilde til lokal luftforurensning i tettbygde strøk.

Både utslipp av eksos og slitasje av veidekke, spesielt fra piggdekk, bidrar til luftforurensning.

Les også: Ap vil ha bedre luftkvalitet i Bærum

Hvorfor gjør da Bærum Høyre vedtak som tilsynelatende strider med denne kunnskapen?

Vi kan begynne med kommunestyrevedtaket om ikke å innføre piggdekkgebyr i Bærum.

Tallene for 2017 viser at 87 prosent av innbyggerne i Asker og Bærum allerede kjører piggfritt.

For Oslo som innførte piggdekkgebyr fra 1. november 2004, kjører 88 prosent piggfritt.

Det betyr at vi har oppnådd samme resultater som Oslo uten å innføre piggdekkgebyr.

Så kan en argumentere for at målet bør være 100 prosent piggfri kjøring.

Vi mener at det alltid vil være noen som bor eller ferdes på veier som gjør at de er avhengige av piggdekk for å komme frem. Derfor er 100 prosent måloppnåelse ikke realistisk.

Vår andel av piggfri kjøring er sammen med Oslo høyest i landet, og det kan vi leve svært godt med.

Politiske vedtak om virkemidler må henge sammen med de målene vi skal oppnå.

Derfor er det ikke behov for å innføre piggdekkavgift i Bærum da vi allerede har høy måloppnåelse uten.

Vi går videre til veitrafikkreduserende tiltak og kommunestyrevedtaket om ikke å innføre tidsdifferensierte bompengetakser i Bærumssnittet.

Vedtaket har sammenheng med at vi mener dagens bomsatser allerede ligger på en smerteterskel for hva vi kan pålegge bilistene uten å gjøre ytterlige tiltak på kollektivsatsingen.

En styrking av kollektivtilbudet ved blant annet innføring av sone 1 i hele Bærum for buss- og togreisende, er et slikt målrettet tiltak.

Vi må legge til rette slik at det blir naturlig for innbyggere å ta de riktige valgene.

Å kun øke bompengesatsingen, i dag betaler en personbil 72 kroner fra Sandvika til Oslo i rushtiden, er en usosial løsning som hardest rammer dem som ikke har noe annet valg og dårligst økonomi.

Andre tiltak som er med på å redusere transportbehovet, er en bedre planlegging av hvordan vi bor og jobber.

En kompakt by- og tettstedsutvikling vil være med på å øke overgangen fra personbiler til kollektivtransport og mer sykkel og gange.

Vedtatt knutepunktstrategi er viktig i den sammenhengen.

Ser vi på reisemiddelfordelingen for Bærum benytter i dag 32 prosent kollektivtransport i forbindelse med arbeidsreiser og 54 prosent bil. Kun 12 prosent benytter sykkel eller gange.

Den siste kategorien er det et stort potensial for å øke. Arbeidet med ny sykkelstrategi er i gang og vil være med på å legge premissene for om vi lykkes med å øke andelen syklister.

Når alt kommer til alt handler det for den enkelte om mobilitet, det å kunne bevege seg fra A til B på en enklest mulig måte innenfor en gitt tidsramme.

Vi mennesker er slik satt sammen at vi vil alltid velge den transportløsningen som går raskest og som koster minst.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

I Høyre mener vi at dersom vi skal lykkes i dette viktige arbeidet må vi legge til rette for reelle valgmuligheter før vi strammer til med ytterlige restriktive tiltak for bruk av bil.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler