Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Løvenskioldbanen og Fylkesmannens rolle

Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland.

FOTO: FIOV/STURLASON

27. november leser jeg til min forbauselse i Budstikka at jeg er kalt inn på teppet av Bærum kommunestyre. Det er riktig at jeg holdt en orientering for kommunestyret onsdag kveld. Det skjedde etter en hyggelig forespørsel fra kommunen om noen fra fylkesmannsembetet kunne stille opp og belyse saken. Siden jeg synes dette er en svært alvorlig sak, valgte jeg selv å stille opp på dette.

I Budstikkas lederartikkel onsdag 28. november heter det «Fylkesmannens oppfølging av denne saken har ikke vært egnet til å imponere». Nå er det ikke så viktig for oss å imponere Budstikka, men det er viktig at Budstikkas lesere får en korrekt framstilling av roller og ansvar i denne saken.

I tillegg til at Norges Skytterforbund (NSF), som driver skytebanen, har hovedansvaret for å rydde opp, har kommunen og Fylkesmannen viktige roller når det gjelder å sikre at NSF gjennomfører nødvendige tiltak for å begrense forurensningen fra skytebanen.

  • Fylkesmannen er forurensningsmyndighet for sivile skytebaner
  • Kommunen er lokal helsemyndighet etter folkehelselovens kapittel 3 om miljørettet helsevern
  • Kommunen er også planmyndighet og førsteinstans for saksbehandling etter markaloven

Vi var første gang inne i saken høsten 2015. Vi mottok da en bekymring for avrenning og spredning av bly- og tungmetallforurensning til tilstøtende turområde. NSF og Bærum kommune deltok på tilsynet. Det ble gitt tre avvik, som gjaldt blant annet synlig forurensning fra lerduebanen og mangel på oversikt over omfang av forurensning fra hele skyteanlegget.

Som oppfølging av tilsynet fikk NSF pålegg om å utrede forurensningsproblematikken og foreslå tiltak for å få kontroll på forurensningen fra anlegget.

Asplan Viak utarbeidet en tiltaksplan på oppdrag fra NSF for å svare ut avvikene etter tilsynet. Vi varslet i september 2016 at vi ville pålegge NSF å gjennomføre tiltakene i planen. Vi har hatt tett oppfølging av banen siden. Blant annet har vi hatt møte med NSF og dialog om tiltakene. Deretter ba vi om at de skulle lage en ny rapport med detaljert beskrivelse av løsninger og plan for gjennomføring. Rapporten skulle inkludere tiltak for å begrense forurensning fra skytebanen, både på kort og lang sikt. På kort sikt er det foreslått avskjæring av overvann og renseløsninger for vannet som renner fra lerduebanen mot Ilabekken og Østernbekken.

Det har tatt tid å få disse avklaringene på plass. Vi har vært opptatt av at tiltakene skulle være konkrete og gjennomførbare og ha en tidsplan. Dette har gjort at vi har hatt noen runder med NSF.

For å kunne pålegge de foreslåtte strakstiltakene har vi måttet vente på kommunens behandling etter plan- og bygningsloven og etter markaloven. Bærum kommune ga tillatelse til å etablere rensedammer etter plan- og bygningsloven og markaloven i oktober i år. Dermed ligger det nå til rette for at vi kan pålegge strakstiltak. Men også når det gjelder de langsiktige tiltakene, vil vi ha behov for dialog med kommunen som plan- og markamyndighet.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.