Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Løkkeåsen må vernes

LØKKEÅSEN: – Bærum MDG kommer til å arbeide målrettet for å verne Løkkeåsen på andre måter, skriver innsenderne.

Det var ikke overraskende, men likevel skuffende at flertallet ikke gikk inn for frivillig vern av Løkkeåsen i Sandvika i kommunestyremøtet 6. februar slik rådmannen hadde foreslått.

Bærum MDG mener at kommunen her har forspilt en stor mulighet til å få et varig vern av dette viktige naturområdet, og vil fortsette arbeidet med å beskytte dette området så godt som mulig med andre virkemidler.

Les også: Høyre vil ikke garantere varig vern av Løkkeåsen

Les også: Skjerp dere, Høyre!

Les også: Høyre skaper usikkerhet om vern i Bærum

Løkkeåsen er et område med naturtyper og biologiske forekomster av stor nasjonal verdi.

Det er et enormt artsmangfold her med nærmere 40 rødlistede arter.

Sagt på en annen måte: Disse artene står i stor fare for å forsvinne fra planetens overflate for alltid hvis vi ikke tar ordentlig vare på dem – nettopp her i Bærum.

Høyres Terje Hegge uttalte i Budstikka i november 2018 følgende om vern av Løkkeåsen:

«Dette stedet ligger så nært sentrum at vi ønsker det handlingsrommet vi kan ha for å se på områdets fremtidige bruk.»

Selv om Høyre trolig er splittet også i denne saken, viser uttalelsen tydelig at i hvert fall noen i Høyre kan se for seg en fremtidig utvikling av området med bygging av boliger.

Leder av planutvalget, Ole Kristian Udnes fra Høyre, snakket i 2016 til og med varmt om et prosjekt med utbygging av 200 boliger i Løkkeåsen.

Gitt Fremskrittspartiets motstand mot alt vern er det dermed all grunn til å være bekymret for fremtiden til Løkkeåsen.

I dag er området regulert til LNF-formål (landbruks-, natur- og friluftsområde).

En slik regulering gir i seg selv en viss beskyttelse mot utbygging, men dette kan fort endre seg. Et annet politisk flertall i kommunen kan med et pennestrøk omregulere området til andre formål.

Da er det kun statlige innsigelser som kan stanse en utnyttelse av dette området til for eksempel boliger og veier.

Regjeringen har imidlertid gitt instruks om at statlige innsigelser skal reduseres i omfang for å styrke lokalt selvstyre.

Dermed kan vi ikke lenger stole på staten som en garantist mot uvettige kommunale beslutninger.

Et skrekkeksempel er et nylig vedtak om bygging av en omkjøringsvei gjennom et unikt våtmarksområde av stor nasjonal betydning på Karmøy. Til tross for store protester grep ikke staten inn – nettopp av hensyn til lokaldemokratiet.

Det viktigste med statlig vern er uansett at naturområder av nasjonal verdi blir sikret for ettertiden uavhengig av skiftende politiske flertall i kommunen.

I en tid hvor både utbygging og klimaendringer truer naturen, det biologiske mangfoldet og dyrelivet, er det særlig viktig å ta slike varige grep, også i Bærum.

Bærum MDG kommer til å arbeide målrettet for å verne Løkkeåsen på andre måter.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Opprettelse av naturreservat, som er den strengeste formen for vern i Norge, vil være et naturlig alternativ å arbeide videre med.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler